800 235 367 24h/7 dni w tygodniu

Polityka prywatności

Deklaracja ochrony danych BELFOR

§ 1 Informacja o zbieraniu danych osobowych

(1) W poniższym tekście znajdują się informacje o zbieraniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszelkie dane odnoszące się do konkretnej osoby, np. nazwisko, adres, adresy e-mail, informacje o zachowaniach użytkownika.

(2) Administratorem w rozumieniu art. 4 ust. 7 ogólnego rozporządzenie o ochronie danych (RODO) jest BELFOR Polska Sp.z o.o., ul. Zlocieniowa 1, 91-358 Lódź, belfor@pl.belfor.com (patrz informacje rejestrowe). Kontakt z naszym inspektorem ochrony danych możliwy jest pocztą elektroniczną pod adresem privacy@belfor.com albo tradycyjną pod adresem naszej siedziby z dopiskiem „inspektor ochrony danych”.

(3) Podczas kontaktu z nami lub zgłoszenia szkody za pośrednictwem poczty elektronicznej rejestrujemy udostępnione nam dane (adres e-mail, ewentualnie imię i nazwisko oraz nr telefonu) w celu udzielenia odpowiedzi na pytania. Kiedy dalsze przechowywanie danych w związku z powyższym przestaje być konieczne, dane są usuwane albo – jeżeli prawo wymaga ich przechowania – ich przetwarzanie zostaje ograniczone.

§ 2 Prawa użytkownika

(1) Użytkownikowi, w odniesieniu do jego danych osobowych, przysługują następujące uprawnienia:

 • dostęp do danych,
 • sprostowanie lub usunięcie danych,
 • ograniczenie przetwarzania,
 • sprzeciw wobec przetwarzania,
 • przenoszenie danych.

(2) Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia do organu nadzorczego skargi na przetwarzanie przez nas jego danych osobowych.

§ 3 Zbieranie danych osobowych podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej

(1) Podczas korzystania z naszej strony internetowej w formie informacyjnej, tzn. bez rejestracji użytkownika i innego rodzaju przekazywania informacji, gromadzimy wyłącznie dane osobowe przekazywane przez przeglądarkę użytkownika na nasz serwer. Podczas odwiedzin na naszej stronie zbieramy następujące dane, ze względów technicznych niezbędne by wyświetlić stronę i zapewnić bezpieczeństwo (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO):

 • adres IP
 • data i godzina zapytania
 • różnica czasu względem Greenwich Mean Time (GMT)
 • treść zapytania (konkretna strona)
 • stan dostępu/kod stanu HTTP
 • informacje o transferze danych
 • strona internetowa, z której nastąpiło przejście
 • przeglądarka
 • system operacyjny i interfejs
 • język i wersja przeglądarki.

§ 4 Inne funkcje i oferty na naszej stronie internetowej

(1) Oprócz korzystania z naszej witryny w formie informacyjnej oferujemy zainteresowanym użytkownikom różne usługi. Do korzystania z nich z reguły potrzebne jest podanie danych osobowych, wykorzystywanych przez nas do świadczenia danej usługi, w oparciu o powyższe zasady przetwarzania danych.

(2) Przy przetwarzaniu danych osobowych użytkowników korzystamy częściowo z usług podmiotów zewnętrznych. Podczas wyboru i udzielania zleceń tym podmiotom dochowano wszelkiej staranności. Są one związane naszymi instrukcjami i objęte regularnymi kontrolami.

(3) Ponadto możemy przekazywać dane osobowe użytkowników podmiotom trzecim w przypadku udziału w promocjach, loteriach, zawierania umów lub innych usług oferowanych przez nas we współpracy z partnerami. Bliższe informacje w tym zakresie przekazywane są podczas wpisywania danych osobowych oraz poniżej, w opisie oferty.

(4) Jeżeli nasi usługodawcy lub partnerzy mają siedzibę w kraju poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), poinformujemy o tym w opisie oferty.

§ 5 Newsletter

(1) Użytkownik, wyrażając odrębną zgodę może zamówić nasz newsletter, dzięki któremu może zapoznać się z naszymi aktualnymi, interesującymi ofertami. W deklaracji zgody wskazane są towary i usługi, których ta zgoda dotyczy.

(2) Podczas rejestracji do naszego newslettera stosujemy tzw. metodę double opt in. Oznacza to, że po zarejestrowaniu wysyłamy wiadomość na podany przez użytkownika adres e-mail, w której treści prosimy o potwierdzenie, że użytkownik życzy sobie otrzymywać newsletter. W przypadku braku potwierdzenia rejestracji w ciągu 24 godzin, informacje o użytkowniku zostają zablokowane, a po miesiącu zostają automatycznie usunięte. Ponadto zapisujemy ustawione dla użytkownika adresy IP oraz stemple czasowe logowania i potwierdzenia. Celem tego procesu jest zapewnienie możliwości potwierdzenia logowania i ewentualnego wyjaśnienia przypadku bezprawnego wykorzystania danych osobowych użytkownika.

(3) Zakres danych wymaganych do przesyłania newslettera ogranicza się do adresu e-mail. Podanie innych, specjalnie oznaczonych danych jest dobrowolne i służy wyłącznie do personalizacji kontaktu z użytkownikiem. Po otrzymaniu potwierdzenia przechowujemy adres e-mail użytkownika w celu przesyłania newslettera. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO.

(4) Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na wysyłanie newslettera i zrezygnować z jego otrzymywania. Wycofanie zgody możliwe jest poprzez kliknięcie linku dostępnego w każdym newsletterze, mailem [Newsletter@belfor.com] albo poprzez wiadomość wysłaną na dane kontaktowe wskazane w informacjach rejestrowych.

§ 6 Odmowa lub wycofanie zgody na przetwarzanie danych

(1) Użytkownik, który udzielił zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, może tę zgodę w dowolnym momencie wycofać. Takie wycofanie zgody wpływa na dopuszczalność przetwarzania danych osobowych użytkownika od momentu złożenia stosownego oświadczenia.

(2) Jeżeli przetwarzanie danych osobowych użytkownika opieramy o uzasadniony interes, użytkownikowi przysługuje prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ma to miejsce jeżeli przetwarzanie w szczególności nie jest konieczne do realizacji umowy zawartej z użytkownikiem, co omawiamy w poniższym opisie poszczególnych funkcji. Przy składaniu takiego sprzeciwu prosimy o dołączenie uzasadnienia, w szczególności ze wskazaniem przyczyn, dla których nie powinniśmy przetwarzać danych osobowych w przyjęty przez nas sposób. W przypadku złożenia uzasadnionego sprzeciwu sprawdzimy stan faktyczny i zaprzestaniemy przetwarzania danych lub dostosujemy jego zakres albo przedstawimy niezbędne podstawy kontynuacji przetwarzania danych.

(3) Oczywiście użytkownicy mogą w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych do celów marketingowych i analitycznych. O wycofaniu zgód marketingowych można nas poinformować korzystając z poniższych danych kontaktowych: BELFOR Polska Sp.z o.o., ul. Zlocieniowa 1, 91-358 Lódź, belfor@pl.belfor.com.

§ 7 Warunki przekazywania danych osobowych do państw trzecich

(1) W sytuacjach wyjątkowych, gdy dane osobowe są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) – czyli do państw trzecich – odbywa się to zgodnie z warunkami określonymi w art. 44 i kolejnych rozporządzenia RODO.

(2) W ramach tzw. decyzji stwierdzających odpowiedni stopień ochrony Komisja Europejska poświadcza niektórym państwom trzecim ochronę danych osobowych, która jest porównywalna ze standardem EOG. W innych państwach trzecich, do których mogą być przekazywane dane osobowe, może jednak nie istnieć konsekwentnie wysoki poziom ochrony danych ze względu na brak przepisów prawnych. W takim przypadku zwracamy uwagę, aby zapewnić wystarczającą ochronę danych. Jest to możliwe dzięki wiążącym przepisom przedsiębiorstw, standardowym klauzulom umownym Komisji Europejskiej w sprawie ochrony danych osobowych stosownie do art. 46, ust. 1, 2, lit. c rozporządzenia RODO (standardowe klauzule umowne z 2021 r. są dostępne pod adresem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0915&locale-en), certyfikatom lub uznawanym kodeksom postępowania. 
§ 8 Przetwarzanie danych osobowych pochodzących z urządzeń końcowych użytkowników („rozporządzenie ePrivacy”)

(1) Oprócz wyżej wymienionych danych na komputerze użytkownika są zapisywane pliki cookie, które są konieczne technicznie oraz opcjonalnie – w przypadku udzielenia zgody – pliki cookie, które nie są technicznie konieczne. Cookie to małe pliki tekstowe zapisywane na dysku twardym w miejscu przypisanym do przeglądarki użytkownika, dzięki którym podmiot je umieszczający (w tym przypadku my), otrzymuje określone informacje. Służą do tego, by użytkowanie witryny internetowej było ogólnie bardziej przyjazne i efektywniejsze. Wchodząc na naszą stronę internetową i w dowolnym momencie później użytkownik może wybrać, czy zgadza się na zapisanie plików cookie albo które funkcje dodatkowe chce wybrać. Zmian można dokonywać przy użyciu naszego menadżera zgód. 

(2) Funkcje obligatoryjne, które są technicznie konieczne do wyświetlania strony internetowej: struktura strony internetowej wymaga, byśmy używali określonych technik, w szczególności plików cookie. Bez zastosowania takich technik nie jest możliwe (poprawne) wyświetlanie naszej strony internetowej albo może być niemożliwe działanie funkcji pomocniczych. Generalnie chodzi przy tym o tymczasowe pliki cookie, usuwane po opuszczeniu naszej witryny lub najpóźniej w momencie zamknięcia przeglądarki. Należy pamiętać, że wybierając w menadżerze zgód opcję „Odrzuć wszystko”, mimo tego podczas otwierania strony zostaną zapisane technicznie niezbędne pliki cookie. Chcąc korzystać z naszej strony internetowej, nie można zrezygnować z tych plików cookie. Poszczególne pliki cookie są widoczne w menadżerze zgód. Podstawą prawną tego rodzaju przetwarzania danych osobowych jest art. 6, ust. 1, akapit pierwszy, lit. f rozporządzenia RODO.

(3) Opcjonalne pliki cookie w przypadku udzielenia zgody przez użytkownika: różne pliki cookie zapisujemy tylko po uzyskaniu zgody użytkownika, którą można wybrać w menadżerze zgód podczas pierwszego wejścia na naszą stronę internetową. Funkcje zostają aktywowane wyłącznie po udzieleniu zgody przez użytkownika i mogą służyć w szczególności do analizowania i optymalizacji odwiedzin naszej witryny, ułatwienia użytkownikom obsługi przy użyciu różnych przeglądarek i urządzeń końcowych, rozpoznania użytkownika podczas kolejnych odwiedzin albo włączenia reklamy (również w celu dostosowania reklam do zainteresowań, pomiaru skuteczności reklam lub wyświetlania reklamy dostosowanej do zainteresowań). Podstawą prawną tego rodzaju przetwarzania danych osobowych jest art. 6, ust. 1, akapit 1, lit. a rozporządzenia RODO. Odwołanie udzielonej zgody jest możliwe w dowolnej chwili, co nie narusza dopuszczalności przetwarzania danych do czasu odwołania zgody.
Poniżej znajduje się opis używanych przez nas funkcji, które użytkownicy mogą zaakceptować w menadżerze zgód, a w późniejszym czasie wycofać udzieloną zgodę.
 

§ 9 Web Analytics

Zastosowanie Google Analytics

(1) Ta strona internetowa korzysta z usług Google Analytics, sieciowej usługi analitycznej, dostarczanej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics korzysta z plików cookie, które pozwalają analizować aktywność użytkowników na stronie internetowej. Informacje o korzystaniu ze strony internetowej uzyskiwane dzięki cookie są z reguły wysyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.  W przypadku aktywacji na stronie opcji anonimizacji IP, Google skraca adresy IP użytkowników na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej oraz innych państw-sygnatariuszy porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełny adres IP przekazywany jest do serwera Google w USA i tam skracany tylko w wyjątkowych przypadkach. Zwracamy uwagę, że aktualnie brak jest odpowiedniego poziomu ochrony podczas przesyłania danych do USA. Dlatego nie jesteśmy obecnie w stanie zapewnić, że podczas przetwarzania danych osobowych podmiot generujący pliki cookie gwarantuje taki sam poziom ochrony danych jak my sami.

(2) Google nie zestawia adresu IP przekazywanego przez przeglądarkę w ramach Google Analytics z innymi danymi.

(3) Za pomocą odpowiednich ustawień w banerze zgody na pliki cookie lub w przeglądarce można uniemożliwić zapisywanie plików cookie; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może być utrudnione korzystanie w pełni z wszystkich funkcji niniejszej witryny.

(4) Ta strona korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”. Dzięki temu adresy IP przetwarzane są w formie skróconej, co wyklucza możliwość powiązania z konkretnymi osobami. W przypadku stwierdzenia powiązania z osobą w ramach zebranych danych, powiązanie to zostaje natychmiast wykluczone poprzez skasowanie danych osobowych.

(5) Informacje podmiotu zewnętrznego: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, faks: +353 (1) 436 1001. Warunki użytkowania: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, zestawienie informacji o ochronie danych: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, oraz deklaracja ochrony danych: https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=DE&utm_source=google&utm_medium=email&utm_campaign=Emmett

(6) Ta strona stosuje Google Analytics dodatkowo do niezależnej od urządzeń analizy przepływów osób odwiedzających, z wykorzystaniem User-ID. Na koncie klienta, pod „Moje dane”, „dane indywidualne” można dezaktywować niezależną od urządzeń analizę użytkowania.

§ 10 Media społecznościowe

Zastosowanie wtyczek społecznościowych

(1) Stosujemy następujące wtyczki społecznościowe: Facebook, LinkedIn i YouTube.  Korzystamy przy tym z tzw. rozwiązania dwukrotnego kliknięcia. Oznacza to, że przy korzystaniu ze strony dane osobowe co do zasady nie są przekazywane dostawcy wtyczki. Dostawcę wtyczki można poznać po umieszczonych e ramce literach początkowych lub logo. Oferujemy możliwość komunikacji bezpośrednio z dostawcą wtyczki za pomocą przycisku. Dostawca wtyczki otrzymuje informacje o odwiedzeniu określonej strony w naszej witrynie tylko wtedy, gdy użytkownik kliknie odpowiednie pole. Ponadto przekazywane są dane wskazane w § 3 niniejszej deklaracji. W przypadku Facebooka, zgodnie z informacją podaną przez odpowiedniego dostawcę adres IP zostaje zanonimizowany bezpośrednio po zebraniu. Aktywacja wtyczki powoduje przekazanie danych osobowych od użytkownika do właściwego dostawcy wtyczki, gdzie zostają zapisane (w przypadku dostawców amerykańskich – w USA). 

Na naszej stronie internetowej są wbudowane filmy z serwisu YouTube, które są dostępne za pośrednictwem naszej strony internetowej. Wbudowane filmy udostępnia serwis YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (zwany dalej „YouTube”). Podstawę prawną przetwarzania danych w ramach odtwarzania wbudowanych filmów serwisu YouTube stanowi zgoda wyrażona przez użytkownika stosownie do art. 6, ust. 1, akapit 1, lit. a rozporządzenia RODO. Zwracamy uwagę, że poprzez odtworzenie wbudowanego filmu z serwisu YouTube zapisywany jest generowany przez YouTube plik cookie o nazwie CONSENT.

(2) Nie mamy wpływu na zbierane dane i procesy ich przetwarzania ani nie jest nam znany pełen zakres zbierania danych, cele przetwarzania oraz okresy przechowywania. Nie mamy również informacji o usuwaniu zbieranych danych przez dostawców wtyczek.

(3) Dostawca wtyczki zapisuje zebrane dane jako profile użytkowania i korzysta z nich do celów marketingowych, badania rynku lub redagowania własnej strony odpowiednio do potrzeb użytkowników. Powyższa analiza przeprowadzana jest w szczególności (również w przypadku niezalogowanych użytkowników) w celu wyświetlania odpowiednich do potrzeb reklam oraz do poinformowania innych użytkowników sieci społecznościowej o aktywności na naszej stronie. Użytkownikom przysługuje prawo sprzeciwu wobec tworzenia profili użytkowników, przy czym skorzystanie z tego prawa wymaga zwrócenia się do danego dostawcy wtyczki. Poprzez wtyczki dajemy użytkownikom możliwość integracji z sieciami społecznościowymi i innymi użytkownikami, co pozwala nam poprawiać swoją ofertę i kształtować ją w sposób ciekawszy dla użytkowników. Podstawa prawna do stosowania wtyczki: art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.

(4) Dane przekazywane są niezależnie od tego, czy użytkownik ma konto na portalu dostawcy wtyczki i czy jest na nim zalogowany. Jeżeli użytkownik zalogowany jest u dostawcy wtyczki, zebrane u nas dane użytkownika przypisywane są bezpośrednio do konta u dostawcy wtyczki. Po naciśnięciu aktywnego przycisku i np. utworzeniu linka do strony, dostawca wtyczki zapisuje również te informacje na koncie użytkownika oraz udostępnia je jego kontaktom. Zalecamy regularne wylogowania po skorzystaniu z sieci społecznościowych, w szczególności przed naciśnięciem przycisku, aby uniknąć przyporządkowania do profilu przez dostawcę wtyczki.

(5) Zwracamy uwagę, że aktualnie brak jest odpowiedniego poziomu ochrony podczas przesyłania danych do USA. Dlatego nie jesteśmy obecnie w stanie zapewnić, że podczas przetwarzania danych osobowych wymienieni tutaj operatorzy z USA gwarantują taki sam poziom ochrony danych jak my sami. 

(6) Więcej informacji o celu i zakresie zbierania danych oraz ich przetwarzaniu przez dostawcę wtyczki można znaleźć w poniższych deklaracjach ochrony danych tych dostawców. Znajdują się tam również dodatkowe informacje o prawach przysługujących użytkownikom oraz o możliwościach ustawień ochrony prywatności.

(7) Adresy poszczególnych dostawców wtyczek wraz z informacjami o ochronie danych:

a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; więcej informacji o rejestrowanych danych: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications 
b) Google LLC., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=pl

c) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy.

d) LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia; https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=content_footer-privacy-policy 

e) Youtube: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; https://policies.google.com/privacy?hl=de 

§ 11 Dokumenty aplikacyjne

(1) Na stronie poświęconej pracy i karierze w firmie BELFOR pod adresem www.belfor-jobs.com można znaleźć informacje o naszych aktualnych ofertach pracy. 
Bezpośrednio z tej strony można wysłać do nas aplikację online (przy użyciu formularza).

(2) Strona poświęcona karierze jest prowadzona również na rzecz innych firm należących do grupy BELFOR na odpowiedzialność spółki BELFOR Europe GmbH, Keniastraße 24, 47269 Duisburg, info@belfor.com (patrz informacje rejestrowe). Kontakt z naszym inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem privacy@belfor.com lub poczty tradycyjnej z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

Spółka BELFOR Europe GmbH udostępnia dane osobowe odpowiedniej firmie z grupy BELFOR, która samodzielnie i wyłącznie w celu rozpatrzenia przesłanej aplikacji przetwarza dane pod kątem rekrutacji pracowników, doboru personelu, zatrudnienia i zapewnienia jakości jako administrator w rozumieniu art. 4, ust. 7 unijnego Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Lista krajów, w których grupa BELFOR ma swoje oddziały, znajduje się tutaj (LINK). Pod tym adresem jest również dostępna polityka prywatności w danym języku.

(3) Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w celu rozpatrzenia podania o pracę, o ile jest to niezbędne do podjęcia decyzji o nawiązaniu z nami stosunku pracy. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO i § 26 ust. 1 w związku z. § 8 ust. 2 BDSG (ogłoszenie o pracę i wdrożenie środków przedumownych) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO w przypadku niezamówionych aplikacji. Dane osobowe będą traktowane jako poufne. W celu obsługi procesu aplikacyjnego może być konieczne, aby pracownicy działu HR, odpowiedniego działu specjalistycznego oraz, w stosownych przypadkach, odpowiedzialnych organów, takich jak rada zakładowa lub organ przedstawicielski dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, mieli dostęp do danych osobowych użytkownika. 

Na wypadek, gdyby dane osobowe miały być potrzebne po zakończeniu rekrutacji w celu dochodzenia praw, możliwe jest przetwarzanie danych w oparciu o warunki określone w art. 6 rozporządzenia RODO, szczególnie w celu ochrony uzasadnionych interesów stosownie do art. 6, ust. 1, lit. f) rozporządzenia RODO. Nasz interes polega w takim przypadku na dochodzeniu lub odpieraniu roszczeń.

(4) W procesie rekrutacji możemy przetwarzać następujące dane osobowe:

 • Dane podstawowe (forma grzecznościowa, imię, nazwisko, ewentualnie data urodzenia) 
 • Dane kontaktowe (adres, nr telefonu, prywatny adres e-mail)
 • Dane aplikacyjne (np. zdjęcie profilowe i inne dokumenty, jak np. życiorys, list motywacyjny, aplikacja ogólna, świadectwa).

(5) Po zakończeniu rekrutacji przesłane do nas dane osobowe usuwamy z reguły najpóźniej po upływie sześciu miesięcy. W przypadku wyrażenia zgody na rozpatrzenie kandydatury również na inne stanowiska, przechowujemy dane osobowe przez okres sześciu miesięcy od udzielenia odmownej odpowiedzi. Ze względu na różne okresy przechowywania obowiązujące w poszczególnych krajach możliwe są odstępstwa od podanych terminów. W przypadku pomyślnego rozpatrzenia aplikacji i zatrudnienia przenosimy dokumenty aplikacyjne do akt osobowych.

(6) Podanie swoich danych osobowych nie jest wymagane na podstawie przepisów prawa lub umowy. Nikt nie ma obowiązku udostępniać swoich danych osobowych. Jednak w przypadku niepodania swoich danych osobowych udział w rekrutacji i ewentualne zatrudnienie nie są możliwe.

(7) W procesie rekrutacji korzystamy ze specjalistycznego oprogramowania usługodawcy zewnętrznego. Usługodawca ten wykonuje dla nas prace i w związku z konserwacją systemów może też poznać przesłane do nas dane osobowe kandydatów do pracy. Zawarliśmy z tym usługodawcą umowę powierzenia przetwarzania danych, która gwarantuje, że przetwarzanie danych będzie odbywać się w dopuszczalny sposób.

(8) Przesłane do nas dane kandydatów są przeglądane przez dział kadr. W zależności od potrzeb umożliwia się zapoznanie z tymi danymi również osobom kierującym danym działem. Następnie ustala się dalszą procedurę. Generalnie dostęp do przesłanych nam danych mają w naszym przedsiębiorstwie wyłącznie osoby, dla których jest to niezbędne w celu prawidłowego przeprowadzenia rekrutacji. 

(9) W przypadku wyrażenia jednoznacznej zgody stosownie do art. 6, ust. 1, lit. a) rozporządzenia RODO sprawdzamy przesłaną aplikację pod kątem możliwości zatrudnienia w innym dziale przedsiębiorstwa i w tym celu możemy przekazać profil kandydata również do innych działów. W dowolnej chwili można cofnąć wyrażoną wcześniej zgodę.

§ 12 Zgłoszenie szkody online

(1) Na naszej stronie internetowej można zgłosić szkodę online, używając do tego odpowiedniego formularza. 

(2) Dane niezbędne do udokumentowania szkody są rejestrowane i przetwarzane zgodnie z art. 6, ust. 1, lit. b rozporządzenia RODO w celu wykonania umowy. Jeżeli przetwarzanie nie wynika z umowy, wówczas odbywa się ono na podstawie zgody wyrażonej stosownie do art. 6, ust. 1, lit. a rozporządzenia RODO. 

(3) Podczas zgłaszania szkody online są rejestrowane następujące dane osobowe: 

 • Forma grzecznościowa
 • Imię 
 • Nazwisko 
 • Adres
 • Numer telefonu 
 • Adres e-mail 
 • Adres miejsca powstania szkody 
 • Status właściciela 
 • Status pracownika zakładu ubezpieczeń 
 • Szkoda objęta ubezpieczeniem 
 • Ubezpieczenie 
 • Data i godzina powstania szkody 
 • Przyczyna powstania szkody 
 • Zakres szkody 

(4) Ponadto możliwe jest dobrowolne podanie następujących informacji: 

 • Firma 
 • Numer telefonu komórkowego 
 • Numer polisy 
 • Numer szkody nadany przez zakład ubezpieczeń 
 • Piętro 
 • Liczba pomieszczeń dotkniętych szkodą 
 • Przybliżony zakres szkody (w metrach kwadratowych) 
 • Status skażenia 
 • Informacje o substancji budowlanej 
 • Konieczność podjęcia środków bezpieczeństwa 
 • Status wynikający z poprzedniej dokumentacji 

(5) Dane zarejestrowane podczas zgłoszenia szkody online przetwarzamy wyłącznie w podanym celu. Zasadniczo dane nie są przez nas przekazywane dalej. 

(6) Dane osobowe zarejestrowane na podstawie zgłoszenia szkody online przechowujemy jedynie tak długo, jak długo jest to konieczne do realizacji celu i/lub jak długo istnieje podstawa prawna. 

§ 13 Przetwarzanie danych osobowych w ramach korespondencji handlowej 

(1) W ramach prowadzonej przez nas korespondencji handlowej rejestrujemy następujące dane osobowe: 
Nazwisko 
Dane kontaktowe 
Adres e-mail
Ewentualnie stanowisko i nazwa zakładu pracy 
Inne dane osobowe, które zostaną nam przekazane. 

(2) Wyżej wymienione dane przetwarzamy, aby móc nawiązać korespondencję i jak najlepiej załatwić daną sprawę. Podstawą prawną tego rodzaju przetwarzania danych jest zgodnie z art. 6, ust.1, lit. b rozporządzenia RODO zobowiązanie do wykonania umowy albo działania przed zawarciem umowy, ponieważ zakładamy, że kierowana do nas korespondencja dotyczy naszych ofert handlowych. Ponadto przetwarzanie danych w ramach korespondencji handlowej może wynikać również z naszych uzasadnionych interesów stosownie do art. 6, ust. 1, lit. f rozporządzenia RODO. Wychodzimy z takiego założenia, ponieważ zapytanie może odnosić się również do kwestii, które nie bazują na istniejącej umowie ani nie są niezbędne przed zawarciem umowy. 
W stosunku do osób pozostających z nami w relacjach handlowych mogą być rejestrowane również inne dane związane z konkretnym celem, o których informujemy w odpowiednim miejscu niniejszej polityki prywatności. 

(3) W ramach naszych relacji handlowych dane osobowe mogą być przekazywane lub ujawniane podmiotom przetwarzającym. Takie podmioty mogą znajdować się również poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), czyli w państwach trzecich. Tego rodzaju przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie w celu wykonania zobowiązań umownych i handlowych oraz podtrzymania z nami relacji biznesowych (podstawą prawną jest art. 6, ust. 1, lit b lub lit. f w związku z art. 44 i kolejnymi rozporządzenia RODO). Więcej informacji na ten temat zawiera § 7.

(4) Dane osobowe zarejestrowane w ramach korespondencji handlowej przechowujemy jedynie tak długo, jak długo jest to konieczne do realizacji celu i/lub jak długo istnieje ku temu podstawa prawna. 
Udostępnienie nam swoich danych osobowych do korespondencji handlowej wynika z nawiązania z nami kontaktu w celu różnorodnych spraw związanych z umową. W związku z tym konieczne jest podanie nam tylko tych danych, które są nam potrzebne do wyjaśnienia sprawy. Bez podania takich danych korespondencja nie jest możliwa.