800 235 367 24h/7 dni w tygodniu

Historia

1946

Zostaje założona firma Quality Awning & Construction.

1980

Quality Awning & Construction koncentruje się na ubezpieczeniach i przekształca w Inrecon, LLC. W Niemczech zostaje założona firma Haniel EnviroServices.

1989

Grupa przedsiębiorstw Haniel Umweltschutz poprzez akwizycje prowadzone w Niemczech, Szwajcarii, Austrii, Belgii i we Włoszech podejmuje pierwsze działania w zakresie usuwania szkód pożarowych jak również w zakresie zapobiegawczej ochrony przeciwpożarowej.

1990

Grupa przedsiębiorstw zostaje poszerzona o francuskie przedsiębiorstwo COUTHEILLAS S.A.

1991

Haniel Umweltschutz przekształca się w: Haniel Industrie-Service oraz Haniel Envirotec. Haniel Industrie-Service świadczy usługi w zakresie technologicznego czyszczenia rur i kanałów, specjalistycznych transportów, konserwacji urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Haniel Envirotec zajmuje się naprawą maszyn i urządzeń, restytucją elektroniki, ochroną przeciwpożarową oraz usuwaniem azbestu.

1995

Do szerokiego spektrum usług dodane zostaje osuszanie. W tym samym roku następuje połączenie dwóch podzielonych przed 4 laty grup przedsiębiorstw pod wspólną nazwą Haniel EnviroService. Działalność w zakresie restytucji mienia po pożarach i zalaniach zostaje rozszerzona na Wielką Brytanię.

1998

Wszystkie spółki grupy Haniel EnviroService, działające w branży restytucji mienia po pożarach i zalaniach, tworzą wspólną markę BELFOR.

1999

BELFOR przejmuje Enterprise International oraz DRS, w ten sposób staje się wiodącym liderem w branży usuwania szkód na terenie Ameryki Północnej.

2000

Haniel EnviroService oddziela się od serwisu usług kanalizacyjnych jak również od usług dla przemysłu. Na koniec roku cała grupa przedsiębiorstw zmienia nazwę na BELFOR International. Głównym obszarem działalności jest restytucja po szkodach pożarowych i zalaniowych.
BELFOR przejmuje ważnego europejskiego konkurenta: Relectronic-Remech. Wejście BELFOR na rynek Azjatycki. BELFOR zyskuje kompetencje techniczne i rozbudowuje pozycję na rynku stając się liderem w branży.
BELFOR USA dokonuje akwizycji Bridgeway Construction, dużego usługodawcę w dziedzinie restytucji mienia w USA.
BELFOR (Nederland) przejmuje firmę Bonnet. W ten sposób wzmacnia istniejące portfolio usług w Holandii.
Grupa BELFOR dysponuje w tamtym momencie ponad 100 oddziałami w 21 krajach, zatrudnia ponad 1.800 pracowników.

2001

BELFOR osiągnął pozycję lidera na rynku amerykańskim w obszarze restytucji po szkodach pożarowych i zalaniowych. Od momentu wkroczenia na rynek w 1999 BELFOR USA wykupywał kolejne średniej wielkości firmy restytucyjne. W lipcu 2001 przejął także dotychczasowego lidera w USA - INRECON LLC. INRECON – skrócona nazwa dla INsurance RECONstruction – osiągnął w 2000 roczny obrót w granicach ok. 180 mln dolarów i zatrudniał 1.000 pracowników. Kolejnym nabytkiem stało się przedsiębiorstwa RCCS.

2004-2005

BELFOR otwiera nowe oddziały w Niemczech i Austrii i rozszerza ekspansję na Europę Wschodnią (Polska i Czechy). Obecność na rynku azjatyckim zostaje wzmocniona przez utworzenie oddziału w Japonii. W Kanadzie poprzez przejęcie dwóch konkurencyjnych przedsiębiorstw (Babayan’s Construction Ltd. w Toronto oraz CR Associates w Ottawie) zostaje ugruntowana pozycja rynkowa na północy.

2006
  • BELFOR Belgium przejmuje przedsiębiorstwo restytucyjne Amiral Clean, koncentrujące się na restytucji po szkodach pożarowych i zalaniowych dla sektora prywatnego, i tym sposobem rozbudowuje swoją pozycję w tej branży na rynku belgijskim.
  • Koncern Haniel sprzedaje 75 % udziałów w BELFOR International GmbH. Nabywcą jest nowo utworzony holding BELFOR Holdings Inc. z siedzibą w Delaware w USA. W ten sposób obecny zarząd holdingu, kierownictwo europejskich i przede wszystkim północnoamerykańskich spółek krajowych, jak również inni zarządzający managerowie są nowymi udziałowcami BELFOR.
  • Grupa BELFOR zarządzana jest wspólnie przez Bernd'a Elsner'a i Sheldon'a Yellen'a. Bernd Elsner odpowiedzialny jest za operacje na rynkach europejskich i azjatyckich, natomiast Sheldon Yellen zarządza spółkami amerykańskimi oraz kanadyjskimi.
2007
  • BELFOR Holdings Inc. Przejmuje firmę DUCTZ International, LLC, przedsiębiorstwo Ann Arbor Service Brands International z siedzibą w Michigan, zajmujące się czyszczeniem kanałów wentylacyjnych. Korzyść dla DUCTZ posiadającego oddziały w 22 krajach polega na pozyskaniu szerszej klienteli od BELFOR, natomiast BELFOR od teraz może zaoferować swoim klientom poszerzony zakres usług.
  • BELFOR Holdings Inc. przejmuje pozostałe 25 % udziałów od Franz Haniel & Cie GmbH. Od teraz firma znajduje się w 100 % w posiadaniu kadry kierowniczej.
2008
  • BELFOR w dalszym ciągu rozbudowuje swoją obecność w Azji i w Szanghaju w Chinach, otwiera BELFOR Recovery Services (Shanghai) Co. Ltd.
  • W Europie Wschodniej BELFOR wzmacnia swoją pozycję poprzez utworzenie BELFOR Slovakia spol. s.r.o. w Bratysławie, i poza przedstawicielstwami na Węgrzech, w Polsce i Czechach ma teraz również oddział na Słowacji.
  • BELFOR USA przejmuje Alexander Wall Corporation (AWC) na Long Island w Nowym Jorku. AWC działa w tym regionie od prawie 50 lat odnosząc sukcesy. Występując, jako BELFOR New York oferuje kompletne spektrum usług BELFOR, od restytucji budynków po prace odtworzeniowe.
2009

Po katastrofalnym trzęsieniu ziemi w Chile BELFOR USA zakłada spółkę BELFOR Chile SA, żeby mieć na miejscu bezpośredniego partnera do kontaktu w przypadku realizacji kompleksowych projektów restytucyjnych.

2010

Po katastrofalnym trzęsieniu ziemi w Chile BELFOR USA zakłada spółkę BELFOR Chile SA, żeby mieć na miejscu bezpośredniego partnera do kontaktu w przypadku realizacji kompleksowych projektów restytucyjnych.
BELFOR – to międzynarodowa firma restytucyjna, będąca światowym liderem w zakresie usuwania szkód pożarowych i zalaniowych. Zatrudniając ok. 4.600 pracowników w ponad 230 oddziałach firma jest gotowa do działania w prawie 30 krajach.

2013

W latach 2009 – 2013 na całym świecie zakupiono lub otwarto 100 nowych siedzib.

2014

Została podpisana umowa partnerska między BELFOR Azja a Fubon Insurance, wiodącą firmą ubezpieczeniową na Tajwanie. Dzięki połączeniu zaplecza technicznego oraz ludzkich  talentów , Tajwan  odgrywa kluczową rolę w ekspansji oraz sukcesach BELFOR Azja.

2016

BELFOR nabył firmę Duński Røsva Skadeservice. Ten krok w kierunku północnych krańców Europy jest pierwszym ruchem zmierzającym do pozyskania rynku skandynawskiego – w najbliższej przyszłości BELFOR planuje wzrost i inwestycje w tym regionie.

2018

BELFOR Belgia rozszerza swoją ofertę usług poprzez przejęcie dwóch firm malarskich Luc Hendrickx i Trendy Décor. 

2019

BELFOR nadal rozwija się w przedsiębiorstwo o wartości 2 miliardów dolarów i rozszerza swoją globalną działalność na 34 kraje.

BELFOR Germany przejmuje AllTroSan Baumann+Lorenz Trocknungsservice GmbH & Co. KG. Dzięki kompetencjom i doświadczeniu Alltrosan BELFOR Niemcy dalej rozwija swoje kompetencje i efektywność w zakresie osuszania.

BELFOR Austria przejmuje TEAM RED GmbH, specjalistę w zakresie wykrywania pożarów, szkód wodnych, pleśniowych i wycieków. Dzięki temu przejęciu krajowy lider rynku będzie działał jeszcze szybciej i zwiększy swój zasięg geograficzny. 

2020

BELFOR France łączy się z CMBB, firmą zajmującą się renowacją i usuwaniem skutków katastrof dla klientów biznesowych i mieszkaniowych. Dzięki temu przejęciu BELFOR France rozszerza swój zakres usług w dziedzinie renowacji.

BELFOR Netherlands przejmuje Technon Service Reconditioning BV w Uden, firmę specjalizującą się w regeneracji technicznej, konserwacji zapobiegawczej i doradztwie. Dzięki temu przejęciu BELFOR Holandia oferuje pełen zakres usług w kolejnym regionie.

BELFOR Włochy przejmuje Quadra, przedsiębiorstwo z siedzibą we Florencji, które specjalizuje się w usuwaniu szkód po pożarach i powodziach oraz renowacji. Dzięki temu przejęciu BELFOR może rozszerzyć swój zasięg geograficzny. 

2021

BELFOR Dania wita Rølunda w rodzinie BELFOR. Dodanie Rølund jest logicznym krokiem na naszej ścieżce wzrostu po ekspansji geograficznej w ostatnich latach. Razem obie firmy będą mogły zaoferować duńskim klientom rozwiązania typu one-stop.

2022

Grupa BELFOR ogłasza połączenie z Grupą Partech, firmą uznaną i wykwalifikowaną w sektorze likwidacji szkód od ponad 15 lat. Dzięki temu przejęciu BELFOR może wzmocnić swój zasięg geograficzny i swoją obecność w sektorze prywatnym.

Grupa BELFOR rozszerza swój zasięg geograficzny w Skandynawii i wita zespoły SSG w Danii, Norwegii i Szwecji. BELFOR i SSG postanowiły połączyć swoje siły, aby wzmocnić obsługę klientów w Danii, Szwecji i Norwegii. Wraz z SSG BELFOR powiększa swoje wykwalifikowane i doświadczone zespoły o wspaniałych ludzi, zwiększa możliwości serwisowe i optymalizuje czas reakcji dla krajowych i międzynarodowych klientów.