800 235 367 24h/7 dni w tygodniu

Restytucja maszyn i urządzeń

Restytucja maszyn i urządzeń wymaga odpowiedniej wiedzy fachowej oraz najwyższej precyzji. Jako światowy lider w zakresie restytucji mienia, BELFOR od ponad 30 lat odnosi sukcesy w tej branży. W przypadku szkody spowodowanej oddziaływaniem wody konieczne jest posiadanie wykwalifikowanego personelu oraz niezbędnej wiedzy. Ściśle współpracujemy ze wszystkimi wiodącymi producentami maszyn oraz przejmujemy pełną gwarancję za wszystkie wykonane usługi. W wyniku zalania / powodzi mamy do czynienia z wszechobecnymi zanieczyszczeniami. Dostają się one do wszystkich elementów maszyn takich jak łożyska, elementy elektroniczne. W wyniku oddziaływania wody dochodzi do przyśpieszonych procesów korozyjnych. W takim przypadku konieczne jest podjęcie natychmiastowych i profesjonalnych środków zaradczych. W dalszej kolejności BELFOR podejmuje niezbędne prace restytucyjne, które prowadzą do przywrócenia maszyny do stanu sprzed szkody. Maszyny po naszych pracach są w stanie lepszym niż przed samą szkodą.

PRZYJAZD I PRZEPROWADZENIE OGLĘDZIN PRZEZ NASZEGO INŻYNIERA JEST BEZPŁATNY. NA PODSTAWIE OGLĘDZIN PRZYGOTUJEMY DLA CIEBIE OFERTĘ RESTYTUCYJNĄ.

Co poddajemy restytucji:

  • Szkody spowodowane powodzią
  • Szkody spowodowane zalaniem
  • Szkody spowodowane korozją
  • Szkody spowodowane wodą gaśniczą
  • Szkody mechaniczne
  • Oraz wiele innych

Wszystkie rodzaje maszyn
obrabiarki • maszyny drukarskie • maszyny dziewiarskie • maszyny pakujące • maszyny do obróbki drewna • maszyny stosowane w przemyśle spożywczym • urządzenia hutnicze • maszyny i instalacje walcownicze • maszyny do obróbki kauczuku i tworzyw sztucznych• oraz dużo więcej