800 235 367 24h/7 dni w tygodniu

Zabezpieczenie mienia i towarów

Co to jest?
W wyniku oddziaływania wody, bardzo często następuje zagrożenie dla mienia znacznej wartości. Istotną kwestią jest również zwrócenie uwagi na skutki oddziaływania podwyższonej wilgotności powietrza, które może prowadzić do całkowitego lub częściowego zniszczenia towarów. Równie groźne są osady popożarowe. Sadza, jako bardzo dobry barwnik może prowadzić do zanieczyszczenia opakowań. Istotną kwestią jest zapach, który może spowodować uszkodzenie mienia, które nie są widoczne, a jednocześnie powodują utratę wartości.

Szybko i właściwie podjęte działania pozwalają na uratowanie mienia znacznej wartości:

  • selekcja
  • kontrola wilgotności
  • zanieczyszczenia, które można usunąć bez pogarszania jakości
  • zabezpieczenie
  • odkup awaryjny
  • magazynowanie
  • transport
  • osuszanie magazynów

Jak to robimy?

W tym przypadku liczy się czas. Im działania zostaną podjęte szybciej tym lepiej. BELFOR po otrzymaniu zgłoszenia niezwłocznie wysyła na miejsce szkody inżyniera. Przyjazd naszego inżyniera i przeprowadzenie oględzin jest bezpłatne.