Materiały

DUŻE SZKODY - KATASTROFY NATURALNE
NATYCHMIASTOWE ŚRODKI ZARADCZE
NEUTRALIZACJA ZAPACHÓW
OSUSZANIE DOKUMENTÓW I KSIĄŻEK
PRZEMYSŁOWE OSUSZANIE BUDYNKÓW
RESTYTUCJA I NAPRAWA MASZYN
RESTYTUCJA PO POŻARACH
RESTYTUCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH
RESTYTUCJA WYPOSAŻENIA
SRF – POWŁOKA LATEKSOWA (SOOT REMOVAL FILM)