800 235 367 24h/7 dni w tygodniu

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DOTYCZĄCY NARUSZEŃ ZGODNOŚCI ORAZ DZIAŁAŃ NIEETYCZNYCH LUB NIEZGODNYCH Z PRAWEM

Skorzystaj z poniższego formularza, aby pomóc nam podjąć działania przeciwko korupcji i przestępczości gospodarczej, a także naruszeniom praw człowieka i szkodom dla środowiska! Każda informacja o możliwych przestępstwach i innych naruszeniach podlegających zgłoszeniu jest ważna i pomaga zapobiegać szkodom.

Opisz wykroczenie i swoje obserwacje tak szczegółowo, jak to możliwe. Niech pomogą Ci w tym poniższe pytania:

- GDZIE i KIEDY miało miejsce wykroczenie?
- CO dokładnie się wydarzyło?
- KTO był zaangażowany w wykroczenie?
- W JAKI SPOSÓB / DLACZEGO doszło do przestępstwa lub wykroczenia?
- JAKIE okoliczności towarzyszące są istotne?
- JAKIE konsekwencje miało wykroczenie dla ciebie, osób zaangażowanych w incydent lub społeczeństwa?
- JAKIE normy lub przepisy zostały naruszone?

Opcjonalnie: Podaj region i/lub miejsce, w którym doszło do naruszenia

Użytkownik może przesłać zgłoszenie anonimowo lub podając swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe. W tym drugim przypadku możesz również zdecydować, czy Twoje imię i nazwisko ma pozostać znane tylko zewnętrznemu centrum zgłaszania i neutralnym osobom w wybranym regionie w celu zachowania poufności i ochrony Twojej osoby, czy też Twoje imię i nazwisko może zostać również przekazane do danej placówki BELFOR w celu dalszego dochodzenia. W każdym przypadku imię i nazwisko zostanie przekazane tylko w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia sprawy

Chciałbym przesłać zgłoszenie

Należy pamiętać, że możemy przekazać użytkownikowi informacje zwrotne na temat środków wynikających ze zgłoszenia tylko wtedy, gdy poda on swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe. Podając swoje dane kontaktowe, użytkownik upoważnia nas do skontaktowania się z nim w przypadku jakichkolwiek pytań, które mogą pomóc w wyjaśnieniu sprawy.

Moje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe

Nota prawna

Należy pamiętać, że nawet w przypadku anonimowego zgłoszenia gromadzone będą dane osobowe w rozumieniu RODO, które są niezbędne z technicznego punktu widzenia i mogą umożliwić wyciągnięcie wniosków na temat danej osoby.

We wszystkich przypadkach użytkownik jest chroniony przed niekorzystnym traktowaniem lub sankcjami zgodnie z unijnymi i lokalnymi przepisami dotyczącymi informowania o nieprawidłowościach i zatrudnienia, pod warunkiem, że w zgłoszeniu nie poda celowo nieprawdziwych lub nawet zniesławiających informacji. Informacje potępiające inne osoby lub zniesławiające je wbrew ich lepszemu osądowi mogą mieć konsekwencje na gruncie prawa cywilnego lub karnego.

Jeśli podałeś adres e-mail, otrzymasz automatyczną odpowiedź z formularza.

CAPTCHA