0900 4321 4321 24/7 alarmnummer

Leo Mulder (62) doet een stap terug binnen BELFOR (Nederland) B.V.

Leo begon zijn lange carrière bij ISS-Presto en richtte in 1992 zijn eigen bedrijf Bonnet Bedrijfsdiensten BV op wat zich specialiseerde in calamiteitendiensten met name in de particuliere sector. Aan het eind van de negentiger jaren had Bonnet zich ontwikkeld tot één van de belangrijkste spelers in dat segment. In dezelfde periode ontstond er een samenwerking tussen Bonnet en BELFOR waarbij de toekomstvisie en strategie naadloos op elkaar aansloten. Het was dan ook geen verrassing dat dit leidde tot een overname van Bonnet door BELFOR waardoor de indiensttreding van Leo bij BELFOR op 1 januari 2000 een feit was.

Vanaf die datum tot augustus 2010 heeft Leo verschillende functies binnen BELFOR bekleed waarbij commercie, relatiebeheer, kwaliteit, opleidingen en productontwikkeling de boventoon vormde. Helaas kreeg BELFOR het in 2009 en 2010 erg moeilijk en werd Leo verzocht de functie van Algemeen Directeur van BELFOR en van BELFOR Technology op zich te nemen. Hij zag zich daarbij geconfronteerd met een enorme uitdaging. Enerzijds moest hij de motivatie van alle BELFOR employees naar een hoger niveau brengen maar ook het vertrouwen van experts, makelaars, partners en verzekeraars herstellen. Dat hij daarin geslaagd is blijkt uit een constante groei van BELFOR dat snel na zijn aantreden is ingezet in 2011 en nog altijd aanhoudt.

Naast zijn werk als Algemeen Directeur is Leo ook altijd betrokken geweest bij educatie en een verdere professionalisering van onze branche. Zijn activiteiten op dat gebied binnen de BELFOR Academy, de Stichting Salvage, het OSB, het SVS en de opleidingen in het kader van Fire Safety Engineering springen daarbij het meest in het oog. Maar ook de vuurwerkramp in Enschede mogen we in dit kader niet vergeten. Direct na deze rampzalige gebeurtenis heeft Leo een belangrijke rol gespeeld in de coördinatie en begeleiding van de schadebehandeling en -afhandeling, de contacten met experts, verzekeraars en collega-bedrijven. Zijn oprechte en zeer intense betrokkenheid bij het welzijn van de gedupeerden spreekt nog altijd tot de verbeelding van menig man.

Zowel vóór als achter de schermen heeft Leo een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de verdere ontwikkeling van de branche in het algemeen en BELFOR in het bijzonder. En nu, na bijna 40 jaar onophoudelijk actief te zijn geweest in de dynamische wereld van de calamiteiten, heeft Leo besloten een stap opzij te zetten en ruimte te maken voor de jongere generatie.

Met ingang van 1 januari 2021 zal Vincent Talle het stokje overnemen van Leo en zal BELFOR verdere acteren onder zijn bezielende leiding. Vincent is twee jaar geleden in dienst gekomen als Adjunct Directeur en heeft van de tijd gebruikt gemaakt om zich de branche, en de specifieke vak kenmerken, eigen te maken. Een ervaring die hij zal gebruiken om BELFOR verder te ontwikkelen.

Vincent kan buigen op een ruime ervaring binnen de wereld van de verzekeraars en expertise en is tot de conclusie gekomen dat het beeld dat hij destijds had van de reconditioneringsbranche geenszins strookt met de werkelijkheid. “Ik kijk nu anders, en met nog meer respect en waardering, aan tegen de sector van specialistische reiniging en herstel”, aldus Vincent, die zijn vizier richt op de toekomst van BELFOR. “In mijn optiek is groei geen doel op zich – we willen gewoon weer de beste in de markt zijn – maar we zullen de komende jaren zeker gaan uitbreiden, zowel op het gebied van ons dienstenpallet maar ook het aantal employés en vestigingen zullen verder groeien”.

Het is daarom ook vanzelfsprekend dat Leo een prominente rol zal blijven spelen binnen BELFOR waarbij interne en externe opleidingen, kwaliteit, veiligheid, milieu en coaching.

Alle collega’s van BELFOR en BELFOR Technology danken Leo voor zijn vertrouwen, zijn enthousiasme, zijn niet aflatende inzet, inspiratie en collegialiteit waardoor wij met zijn allen in staat bleken BELFOR naar een leidende positie in Nederland te brengen. Iets waar Leo nimmer aan getwijfeld heeft. Daarnaast feliciteren diezelfde collega’s Vincent met zijn benoeming tot Algemeen Directeur en wensen hem alle mogelijke vormen van succes toe.

BELFOR contactpersoon voor de pers

Patrick Neeleman
patrick.neeleman@nl.belfor.com
Phone:

+31 10 4624888