03360 24/7 vakttelefon
Body

WE MAKE IT UNDONE

Skadesanering for forsikringsselskaper

Det vet vi: Ved en skade trenger du som forsikringsselskap pålitelig informasjon så raskt som mulig for å kunne ta relevante beslutninger. Men skader meldes ofte sent og gir sjelden et pålitelig bilde av skaden, eventuelle følgeskader og tilhørende kostnader.

Derfor utarbeider BELFOR, verdens nr. 1 innen skadesanering, omfattende skadedokumentasjon som er skreddersydd for forsikringsselskapenes behov, og som er pålitelig og lett å forstå.

I tillegg får du et begrunnet saneringskonsept og en pålitelig kostnadsplan i en struktur som er koordinert med dokumentasjonen.

Skulle kunnskaps- eller vurderingssituasjonen endre seg, får du all relevant informasjon umiddelbart og på en velbegrunnet måte.

Når du samarbeider med BELFOR, er det nesten som om skaden aldri hadde skjedd.

Dine fordeler med BELFOR

Individuelle rammeavtaler: Felles avtalte servicenivåer garanterer deg umiddelbare løsninger på klart definerte vilkår for vannskader, brannskader og nesten alle andre typer skader.

Raskt og kostnadseffektivt: Takket være vår beliggenhet og erfaring utfører vi alle tiltak raskt, effektivt og til rimelige priser.

Fornuftige delegasjonsgrenser: Ved å fastsette økonomiske delegasjonsgrenser definerer vi ansvar og beslutningsmyndighet presist. Dette sikrer at små krav forblir "små", også når det gjelder behandling.

Friksjonsfrie prosesser: Du drar nytte av vår systematiserte arbeidsmetode og systematiske bruk av digitale prosesser. Dette øker også kundenes tilfredshet ved en eventuell reklamasjon.

Verifiserbar fakturering: Takket være digitale plattformer dokumenterer vi alle tjenester i ord og bilder på en omfattende og lettfattelig måte. Verifiserbar fakturering reduserer behovet for forespørsler om avklaringer betraktelig og garanterer rask behandling.

Fokus på kostnader i etterkant av skaden: Vi tenker alltid lenger enn skaden. Vi fokuserer for eksempel på rutiner og prosesser som minimerer drifts- og bruksavbrudd. For deg betyr det lavere skadekostnader og mer fornøyde kunder.

360° skadekompetanse: Uansett om det dreier seg om en storbrann i en lagerbygning, en mindre vannskade i en bolig eller en kumulativ skade, har vi omfattende kompetanse i å håndtere skader av alle typer og størrelser, og kan tilby moderne skadebehandling av høy kvalitet.

Bruk av toppmoderne teknologi: I BELFOR satser vi like mye på erfaring og velutdannede medarbeidere som på innovative prosesser og digitale verktøy. Det gjelder for eksempel BELFOR 360° skadescanning, Quick Corrosion Test og Shrink Wrapping ved større skader.


Har du spørsmål, er du interessert eller ønsker du umiddelbar støtte? Vi ser frem til å høre fra deg.

Trykk på knappen: Kontakt oss