03360 24/7 vakttelefon

Skadeservice

BELFOR utfører totalservice i forbindelse med alle skadetyper; brann- , vann- , uvær-, hærverk- og forurensningsskader.

Når uhellet er ute gjelder det å handle raskt og effektivt. BELFOR sørger for å minimere følgeskader og redder verdier, slik at de totale kostnadene reduseres. Skadeservice er vår kjernevirksomhet, og vi har tilpasset vår organisasjon slik at du trygt kan overlate en skadesituasjon til oss. Våre tjenester begynner og slutter med mennesker, og vi har derfor satt et svært tydelig fokus på service- og fagkompetanse blant våre ansatte. Vi er tilgjengelig gjennom 24 timers vakt, og deler informasjon med alle involverte i en skadesituasjon gjennom BELFOR 5C.