03360 24/7 vakttelefon

Eiendomservice

BELFOR leverer trygghet, god økonomi og en enklere hverdag gjennom proaktive arbeidsinstrukser og gode årsplaner.

Vårt konsept er basert på vår erfaring fra skadebransjen og vår viten om hva som skjer dersom man ikke har riktig nivå på serviceavtaler, riktig vedlikehold og daglig tilsyn til eiendommen. God dokumentasjon er viktig – både ovenfor myndighetene (brann, HMS, elektro osv) og i forbindelse med salg av eiendommen. BELFOR 5C sørger for denne dokumentasjonen, og er også et verktøy som gir bedret kommunikasjon mellom alle involverte på eiendommen. Kunden kan enkelt følge alle bevegelser og hendelser på sin eiendom.