03360 24/7 vakttelefon
Body

Når hjemmet ditt har blitt skadet, er det viktig at du handler raskt. Det for å redusere skadene og forhindre unødvendig sekundærskader. De første 24 – 48 timene er de mest kritiske, og en effektiv respons i løpet av denne tiden kan bety forskjellen mellom rask og effektiv reparasjon, i stedet for totaltap.

Vi i BELFOR jobber på vegne av forsikringsselskapet ditt, og vi vil hjelpe deg å komme tilbake til normalen så raskt som mulig. BELFORs eksperter vil vurdere skaden din, og sammen med deg og forsikringsselskapet vil vi komme frem til beste løsning. Dette kan inkludere et besøk til hjemmet ditt med en vurdering av skaden. Avhengig av omfang så kan vi starte innledende rengjøring eller installere tørkeutstyr allerede ved vårt første besøk.

Umiddelbare tiltak kan omfatte:

 • Gjør hjemmet ditt trygt og sikkert
 • Identifisering og håndtering av farlig avfall og materialer
 • Installere midlertidig strømforsyning
 • Fjerning av vann og rusk
 • Innledende rengjøring for å fjerne forurensning
 • Fjerning av innholdselementer som ikke kan gjenopprettes
 • Fjerning eller beskyttelse av innholdselementer
 • Installasjon av utstyr for å stabilisere miljøforholdene (f.eks. temperatur og fuktighet)

Unnlatelse av å handle raskt kan føre til:

 • Lengre tid på å fullføre skadesaken
 • Større skader og ikke-reparerbare gjenstander
 • Tilleggskostnader

Et typisk hendelsesforløp ved en skadesak

Du tar kontakt med oss eller ditt forsikringsselskap. Forsikringsselskapet bruker samarbeidspartnere for å håndtere og reparere din skade. Vi i BELFOR har samarbeidsavtaler med de fleste forsikringsselskapene i Norge, og vi blir tildelt ansvaret for å løse din forsikringsskade. Når du har fått beskjed om at skaden er dekket av din forsikring overtar vi jobben, og du får tildelt kontaktperson fra BELFOR. Denne personen følger deg under skadeforløpet.