0800 24 24 7 24H Noodnummer
Service Heading
Restauratie/Renovatiewerken na brandschade

Na de voltooiing van onze saneringswerken, kunnen wij u ook van dienst zijn voor professionele schilderwerken. Naast een klassieke witte fixatielaag - om eventuele toekomstige geurhinder te vermijden – kunnen wij u ook een eindlaag in de kleur van uw keuze aanbieden.

Ook de restauratie van antiek, kunstwerken en historische of waardvolle documenten behoort tot onze competenties. (voor meer info over ‘paper recovery’, klik hier)

Voor specifieke problemen of gespecialiseerde restauratiewerken wordt indien nodig beroep gedaan op externe specialisten ter zake. In deze gevallen voert BELFOR het projectmanagement en fungeert als coördinator en aanspreekpunt.
Bij wijze van voorbeeld: voor herstel van kostbare schilderijen wordt beroep gedaan op een specialiste ter zake die restauraties aan werken van o.a. P.P. Rubens en Van Dyck op haar actief heeft.