0800 24 24 7 24H Noodnummer
services

Asbest verwijdering

VOOR U BEHEERSEN WIJ HET ASBESTRISICO

BELFOR Technology is actief in gans Vlaanderen, voor alle asbest geconta­mineerde gebouwen en uitrustingen:

 • Indutrieel
 • Residentieel
 • Niet residentieel: kantoren, winkels, enz.

Als erkend asbestverwijderaar, biedt BELFOR even­eens andere alternatieven voor asbestverwijdering: inpakken, afdekken, schilderen of uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan asbesthoudende materialen. Dankzij de nieuwste generatie apparatuur en expertise biedt BELFOR geoptimaliseerde oplossin­gen aan die aangepast zijn aan elke situatie. Teneinde de sereniteit van zijn klanten te bewaren en hen een optimaal comfort te garanderen, biedt BELFOR oplossin­gen aan voor het behandelen van asbest, die zijn mede­werkers in staat stellen om in alle discretie te werken, met respect voor het milieu en de wettelijke vereisten.

ASBEST INKAPSELEN

 • Goedkopere oplossing
 • Kortere uitvoeringstijd
 • Mogelijkheid om onmiddellijk doeltreffende maatregelen te nemen
 • Inperking van het milieurisico

MET AANDACHT VOOR HET MILIEU
Vastberaden geëngageerd voor duurzame ontwikke­ling, zijn we actief op verschillende gebieden:

 • Afvalbeheer in overeenstemming met de normen en het milieu
 • Traceerbaarheid van de geëvacueerde materialen

MET HET OOG OP DE GEZONDHEID EN VEILIGHEID:
Wij garanderen en controleren: 

 • Strikte naleving van de normen en veiligheidsvoor­schriften voor onze klanten en medewerkers
 • Strenge controles van uitrusting, individuele- en col­lectieve beschermingsmiddelen
 • Systematisch opvolgen van vergunningen en kwalifi­caties
 • Permanente opleiding van onze technische teams