031-92 12 50 Jour dygnet runt

Vi har fått äran att prata med Mathias Bergendahl, VD på High Chaparral och Claudia Bartelsson, Park- & Fastighetschef på High Chaparral. De båda två utstrålar tacksamhet för dels hanteringen av skadan dels engagemang för framtidsplanerna för parken.

– Det var upp till en meter vatten på sina håll, berättar Mathias. Vattennivån passerade den nivå vi såg 2020 på mindre än ett dygn.

Det tog inte lång stund förrän BELFOR kopplades in och hade ett team på plats från Jönköpingskontoret. Rikard Karlsson, Regionchef på BELFOR i Jönköping, påbörjade planering och översyn av resurser och utrustning, allt för att minimera skadelägets påföljder.

- Vi fick snabbt förstärkning av maskiner från övriga kontor i landet för att omgående kunna påbörja omfattande avfuktningsuppdrag, berättar Rikard.

high chaparal 2

BELFOR gjorde i ett tidigt skede upp en prioriteringsplan tillsammans med verksamheten och försäkringsbolaget för att minimera eventuella följdpåverkningar. Vi inledde med ett gemensamt möte med berörda parter, sedan påbörjades tömning av lösöre i samtliga berörda byggnader. Efter det så påbörjades rivningsarbete och avfuktning. Prioriteringsplanen avsåg alla byggnader som har påverkats. Personalboende är prioriterat då skådespelarna kommer i mitten på april för att repa och gästboende blir aktuellt först senare inför öppning.

- Vi har haft ett nära samarbete med övriga entreprenörer i skadan där vi löpande följt upp och gjort avstämningar i projektet. Vi följer vår plan och ser inga hinder att parken kommer att kunna öppna enligt planerat, berättar Rikard.

Mathias berättar att de blivit väl omhändertagna och att BELFOR har haft rätt fokus så att de har kunnat släppa alla tankar på skadan och fortsätta att planera vidare för parkens öppning i maj och allt roligt som kommer att hända i sommar. Projektet är i goda händer, berättar Mathias.

- Vi är tacksamma för fortsatt förtroende från försäkringsbolaget och skadereglerare att hantera den här typen av större skada och att BELFOR under tidigare år haft ett par omfattande skador som har fallit väl ut. Det här blir ett kvitto på att vi har den organisation och kapacitet som krävs när större och komplexa skador inträffar, berättar Rikard.

Philip Bayati, VD på BELFOR Sverige, är stolt över alla medarbetare som med sin kompetens och erfarenhet ställer upp med ett högt engagemang.

- Vi är en oerhört tacksam och nöjd kund för vi har fått precis det stöd och hjälp man hoppats kunna få i en paniksituation, avslutar Mathias.

high chaparal church

Vad har High Chaparral för framtidsplaner?

Mathias berättar att de redan för tre år sedan hade planer på att ta fram en masterplan för parken.

- Vi vill inte bygga ut och utveckla parken adhok utan ha en grundlig plan att luta oss mot samt ett långsiktigt och hållbart arbete, berättar Mathias.

Nu pågår dialog med kommunen parallellt med strategiska rekryteringar. Claudia har kompetens inom fastighetsutveckling och ambitionen är att kunna förädla parken.

Claudia berättar att de har en plan för de olika miljöerna i vilda västern och det blir startskottet för något väldigt spännande. Nu har vi rätt personer att ratta fastigheterna, berättar Mathias.  

”Bli en del av äventyret” satte ramen för kundupplevelsen. Besökare är inte passiva åskådare, de är högst involverade och därmed en del av äventyret. Familjerna ska leka med varandra.

Claudias ord: Det som jag kommer att bidra med är en kunskap kring hur man bygger upp nya områden, vad man ska tänka på och inte minst – det ska vara rent och snyggt i parken. En viktig faktor är också uppstart och nedstängning – ju bättre vi stänger på hösten, desto mindre skador om det börjar bli vattnigt i parken.

- Nya tider kommer och vi hoppas att kunna utveckla så bra som möjligt, berättar Claudia.

Mathias och hans medarbetare önskar oss varmt välkomna till parken som öppnar den 18 maj.

www.highchaparral.se 

BELFOR presskontakt

Camilla Algebäck
camilla@ebegruppen.se
Phone: +46 (0)730-919102