031-92 12 50 Jour dygnet runt

Fuktmätningar och kontroller

Våra specialister kan hjälpa dig med en fuktutredning för att lokalisera vad som triggar just ditt obehag. Det kan vara allt från ett läckande vattenrör till kemiska emissioner som avges från byggnadsmaterial.

En viktig del när det gäller fuktskador är bland annat mätningar av fuktkänsliga material, RBK-mätning, lufttäthetsmätning och klimatmätningar.

En fuktmätning innebär att vi kontrollerar förekomsten av fukt, fastighetens konstruktion och den naturliga fuktstatusen. Mätningen och kontrollen resulterar i en rapport som har en betydande roll i det fortsatta arbetet. På BELFOR hjälper vi dig med avfuktning oavsett utgångsläge. Våra anställda har både rätt kompetens och redskap för att hjälpa till i varje unik situation.

Hur går en fuktmätning till?

Fuktinnehållet i material detekteras med hjälp av olika mätmetoder. Bland annat använder vi oss av ”vanlig” fuktmätning med instrument och vid behöv av utborrade materialprover.

Proverna analyseras i laboratorium och i klimatkammare. Vi på BELFOR använder sig av samarbetspartners vid analyser av fuktprover. Efter genomförda fuktutredningar återrapporterar vi till dig i vårt digitala rapportverktyg där du får orsak, åtgärdsförslag, bilddokumentation, mätvärden och mycket mer.

Vill du veta mer om tjänsten Fuktmätningar och kontroller? Tveka inte på att kontakta oss!