031-92 12 50 Jour dygnet runt

Sanering

Inom sanering ryms många typer av problem som behöver åtgärdas och som alla behöver sina specifika kunskaper och resurser i form av utrustning och material.

Vi tar hand om all typ av skadesanering – från brand, olja, vatten, inbrott, lukt, klotter, misär, fasadrengöringar, mögel, röta, avlopp till ventilationer.

Vad är sanering?

Sanering menas med att man tar bort oönskat från ytor som t.ex sot, mögel eller klotter. Med andra ord utför man grovrengöring av farliga ämnen. Vi röjer upp, river och återställer de drabbade delarna av din bostad eller fastighet. Det är viktigt att anlita en saneringsfirma med kunskap och resurser av sanering för att få det bästa resultatet.

Hur arbetar vi med sanering?

Varje situation inom sanering kräver specifika kunskaper och kompetens för att åtgärda problemen. Vi hjälper till med all typ av sanering, som till exempel mögel, klotter eller sot.

Mögelskador

I en situation där mögel har åstadkommit, avger mögel oftast en dålig lukt som gör det relativt enkelt att förstå att man har problem med just mögel. Vi är experter på att bekämpa både mögel och röta och använder oss av ett medel som är svampdödande.

Vår saneringsmetod minimerar också risken att möglet leder till allergier, ohälsa och rötsvamp på längre sikt. Om det finns en mögeldoft behandlar vi det drabbade utrymmet med en luktbehandling för ta bort den obehagliga lukten som kan infinna sig.

Asbestsanering

Vi utför hela arbetet – från analys till färdig sanering. Asbest kan, trots att det är förbjudet sedan 1982, förekomma i miljön och har en skadlig inverkan på människor. Det kan vara svårt att upptäcka och därför rekommenderar vi att du kontaktar oss.

Klotter

Vi sanerar klotter på alla typer av byggnader och fasader. Vi sanerar på ett sätt som är anpassad efter underlaget och utförd med miljövänliga rengöringskemikalier. Dessutom kan ni få hjälp med att förebygga klotter. Vi sanerar både sprayklotter och annat klotter som bland annat är gjort med tusch eller andra färger. För varje sanering vi gör anpassar vi saneringen utifrån objektet som blivit klottrat.

Fuktskador

Det är mycket man måste ha i åtanke, som till exempel temperatur, vattenflöde och arbetstryck. Allt detta optimeras för att säkerställa att saneringen blir så bra som möjligt. All sanering utförs med skonsamma metoder utan att skada ytan på det drabbade området.