031-92 12 50 Jour dygnet runt

Restvärdesräddning

BELFOR utför restvärdesräddning för att rädda egendom och lösöre undan onödig förstörelse. Vid akuta skador har vi ett väl genomarbetat system vår personal arbetar efter. Vårt arbete underlättar för de personer eller företag som drabbats samt försäkringsbolag, fastighetsägare och räddningstjänst. Genom att snabbt vara på plats skapar vi de bästa förutsättningarna för att minimera förstörelsen av egendom och lösöre.