031-92 12 50 Jour dygnet runt

Mögelskador

För att bekämpa mögelskador och röta använder vi svampdödande medel. Saneringsmetoderna sätter stopp för det som på längre sikt kan leda till allergier, ohälsa och rötsvamp.

Vid eventuell mögellukt utför vi luktbehandling av det drabbade utrymmet för att eliminera den obehagliga lukten.

Hur jobbar vi med mögelskador?

Mögel avger oftast en dålig lukt som gör det relativt enkelt att förstå att man har problem med just mögel. Vår saneringsmetod minimerar också risken att möglet leder till allergier, ohälsa och rötsvamp på längre sikt.

Om det finns en mögeldoft behandlar vi det drabbade utrymmet med en luktbehandling för ta bort den obehagliga lukten som kan infinna sig.

Vitmögel

Vitmöglet är som regel det första som uppkommer i ett fuktigt utrymme, som tillexempel på vinden eller i en källare. Det finns flertalet mögelarter som ingår under benämningen ”vitmögel”. En del behåller sin vita färg medan andra under olika tillväxtfaser och förhållanden kan anta andra färger. Vitmögel är vanligtvis inte giftigt, men vittnar om att fuktnivåerna är höga och att risken för angrepp av skadliga mögelsorter inte är långt borta.

Svartmögel

Det finns flertalet mögelarter som ingår under benämningen ”svartmögel”. Vad alla svartmögeltyper har gemensamt är att de har en svart eller mörk färg och sprider sig genom sporer som de utsöndrar. Svartmögel trivs bra i fuktiga utrymmen så som vind, badrum eller källare.

Det är viktigt att ta reda på så snabbt som möjligt om svartmögel finns i din fastighet eftersom långvarig exponering av svartmögel kan ge livslånga hälsoproblem. Ett varningstecken på att allt inte står rätt till är att det börjar lukta illa eftersom materialet runt omkring läckan blivit mögelangripet.

Vårt mål är att alltid arbeta extremt effektivt så din verksamhet eller ditt boende kan vara i gång och tillbaka på kortast möjliga tid efter att olyckan varit framme. Mögel är aldrig roligt, men vi ser till att det blir så smidigt och smärtfritt som möjligt att återställa.