031-92 12 50 Jour dygnet runt

Lösöreshantering

När skador inträffar i fastigheter drabbas också lösöre det vill säga möbler och annan inredning av till exempel sot eller vattenskador. Vi på BELFOR utför lösöreshantering där vi kan sanera ditt lösöre på plats eller i våra anpassade lokaler. Efter att lösöret sanerats magasinerar vi allt i våra lokaler till det att fastigheten är återställd. Då kör vi tryggt och säkert tillbaka lösöret till er. Lösöresanering kräver stort kunnande och tiden är ofta en kritisk faktor, BELFOR:s specialutbildade personal är kompetenta och alltid tillgänglig med kort varsel.

Vad är lösöreshantering?

Säg att vi vänder upp och ned på en villa eller fastighet. Allt som kommer ut om man skakar på huset är lösöre, alltså soffor, gafflar eller annan typ av inredning. Om det inte går att rädda lösöret efter skadan kan man få ersättning men ibland finns det goda skäl att sanera sakerna eftersom saneringskostnaden är lägre.

Hur arbetar vi med lösöreshantering?

Om lösöret står i en dålig miljö kan vi förvara sakerna i våra lagerlokaler.  Där delas lösöret upp i olika delar och saneras. Olika saker saneras på olika sätt och är fullt utrustade att hantera all typ av lösöressanering.

Elektroniksanering

Elektronisk utrustning kan ta stor skada i händelse av brandskada eller vattenskada. Små partiklar, klorider eller fukt kan tränga in i elektroniska utrustning och skapa stora problem och driftstopp. Vi på BELFOR har mångårig erfarenhet och utbildning inom elektroniksanering. Vi besiktar, värderar och sanerar elektronisk utrustning dagligen på plats hos våra kunder eller i våra egna lokaler. Saneringen består vanligtvis av avtorkning, kemikaliebehandling, rengöring med tryckluft och avfuktning.

Kontakta oss för att få hjälp med lösöreshantering om ni drabbats av en skada!