031-92 12 50 Jour dygnet runt

Brand- och sotskador

Vid brand- och sotskador är det viktigt att snabbt vidta åtgärder. För att försöka minska och begränsa skador på fastighet och lösöre. I samma ögonblick som brandkåren, polisen eller uppdragsgivaren ger oss tillträde till lokalen börjar vår brandsanering. Vi strävar alltid efter effektivitet och noggrannhet i arbetet vi utför.

Vad gör man efter en brand?

Ibland händer det att olyckan är framme trots att man är väl förberedd. Har det brunnit i din bostad eller fastighet gäller det att agera snabbt med efterarbetet och sanering för att rädda så mycket som möjligt av det som blivit påverkat.

En brandskada kan orsaka stora problem, men det finns faktiskt stora möjligheter att man kan rädda mer än vad man tror. Våra experter hjälper er när ni drabbats av en brandskada, både när det gäller rök- och sotskador.

Hur går en brandsanering till?

En brandsanering går ut på att få bort så mycket partiklar som möjligt från röken och även all lukt och missfärgningar som kan uppstå på olika ytor där branden uppstått.

Har man otur kan personliga saker riskera att gå förlorade, men är man tillräckligt snabb med att sanera och börja bekämpa problemen ökar chansen att man kan rädda fler saker som betyder mycket för personen som är drabbad.

 

Vi hjälper er när ni drabbats av brand- och sotskador

För att utföra brandsanering efter en brandskada krävs rätt kunskap. Om man inte utför jobbet korrekt från början finns risken att man gör mer skada än nytta.

Vi hjälper er att återställa skadorna och säkerställa att jobbet blir gjort på ett smidigt och korrekt sätt. Kontakta oss om du drabbats av en brand- och sotskador.