031-92 12 50 Jour dygnet runt

Asbest

BELFOR Skadeservice tar ansvar för hela arbetet – från analys till färdig sanering. Asbest kan, trots att det är förbjudet sedan 1982, förekomma i miljön och har en skadlig inverkan på människor. Det kan vara svårt att upptäcka och därför rekommenderar vi att du kontaktar BELFOR Skadeservice om du misstänker att det finns i er byggnad.

Våra utbildade medarbetare har lång erfarenhet och modern utrustning tillhands, och hjälper dig gärna med ett effektivt och säkert saneringsarbete. Vi erbjuder provtagning, inventering och asbestsanering. Naturligtvis har vi alla tillstånd som krävs för att hantera och frakta farligt avfall.

Vad är asbest?

Asbest är ett samlingsnamn av flera mineraler och har många värdefulla egenskaper som gjorde att det länge använts inom byggbranschen. Detta medför att det fortfarande finns många byggnader och lokaler där asbest använts i byggnationen.

Den vanligaste och mest dominanta sorten är vit asbest, eller krysotil som är det korrekta namnet. Asbest är ett material med bra tekniska egenskaper och har både mekanisk hållfasthet, hög termisk beständighet och en bra smidighet.

Är asbest farligt?

I fast form är asbest ingen fara men vid t.ex. renovering eller rivning av byggnader som innehåller asbest kan det frigörs damm med asbestfiber som utgör en hälsorisk.

Vad är asbestprover?

Det är viktigt att känna till om ett material innehåller asbest och en provtagning är oftast nödvändig för att få ett säkert svar. Om man är det minsta osäker ska man alltid ta ett asbestprov. Vi på BELFOR erbjuder provtagning.