031-92 12 50 Jour dygnet runt

PCB-sanering

PCB är ett miljö- och hälsoskadligt material som kräver särskild hantering för att inte orsaka skada vid sanering.

Vår personal är utbildad för att klara av både analys och sanering. PCB-sanering av fastigheter är ett myndighetskrav och vi kan vara behjälplig i hela hanteringen.

 

Vad är PCB?

PCB är ett miljö- och hälsoskadligt material som kräver särskild hantering för att inte orsaka skada vid sanering av PCB. Vår personal är utbildad för att klara av både analys och sanering.  PCB står för polyklorerade bifenyler och man kan säga att det är en typ av klorföreningar.

PCB är otroligt svårt att bryta ned och kräver en sanering som utförs av professionella arbetare.

Är PCB farligt?

PCB hittar man vanligtvis i byggnader som antingen är renoverade eller uppförda under 50- till 70-talet.  När fastigheter byggdes under dessa årtal användes PCB ofta både i golv och fog, men även i glasrutor för isolering och kondensatorer. Sverige förbjöd PCB år 1972 efter att man upptäckt att ämnet var oerhört skadligt för immunförsvaret och nervsystemet både för människor och för djur. Det tog inte lång tid förrän PCB var förbjudet att använda i hela världen.

Hur hanterar man PCB?

Vi kan hjälpa dig på ett effektivt och säkert sätt att minimera skadorna och riskerna med PCB. Vi har alla tillstånd som behövs för att kunna frakta och hantera farligt avfall och tar hand om allt tills arbetet är utfört.