0900 4321 4321 24/7 alarmnummer

Noodmaatregels welke u na schade kunt nemen

Basisadviezen

 • Sluit gebieden af die dreigen in te storten.
 • Sluit de beschadigde ruimte(en) af om ongeoorloofde toegang door derden te voorkomen.
 • Voorkom schade aan het milieu door ontsnappende vloeistoffen tegen te houden.
 • Sluit de beschadigde ruimte(en) af om schade te voorkomen die regen en/of storm kan veroorzaken.
 • Voorkom dat vervuiling naar niet-aangetaste ruimtes wordt overgebracht en hous dus deuren zoveel mogelijk gesloten.
 • Informeer betrokkenen zoals familie, verzekeraar.

Aanvullend

 • Schakel elektrische/elektronische machines en/of apparaten uit en koppel ook alle noodvoedingen eventueel los. N.B.: houd rekening met alle veiligheidskwesties met betrekking tot liften, toegangscontrolesystemen en elektrisch beveiligde vluchtwegen.
 • Schakel airconditioningsystemen uit en schakel gas- en persluchtbenodigdheden uit.
 • Informeer uw verzekeringsmaatschappij, tussenpersoon of makelaar.
 • Vraag hulp aan BELFOR via 0900-4321-4321.
 • Documenteer de huidige omstandigheden door het opstellen van een inventarisatierapport (inclusief foto's/video).
 • Voer zelfstandig geen functionele tests uit op installaties of andere apparatuur.

Noodmaatregelen na brandschade

Algemeen

 • Lucht de ruimte om rook uit de ruimte te laten (open ramen en deuren die naar buiten leiden om rook en warmte te laten verdwijnen).
 • Verwijder natte voorwerpen (meubels, gordijnen, tapijten, enz.).
 • Voorkom dat roet naar niet-aangetaste gebieden wordt vervoerd, bijvoorbeeld door het plaatsen van schermen en het plaatsen van vochtige doeken of matten in deuropeningen en gangen.
 • Stel uw persoonlijke eigendommen veilig.

Voor elektronische installaties, apparatuur en machines

 • Stel elektronische apparatuur veilig in een droge ruimte die niet door de brand zijn aangetast.
 • Verlaag de relatieve luchtvochtigheid zo snel mogelijk tot minder dan 40% om corrosie te voorkomen (gebruik ontvochtigers).
 • Gebruik alleen gespecialiseerde bedrijven om uw gecomputeriseerde gegevens te herstellen. Raadpleeg ons indien nodig via 0900-4321-4321.

Voorkom dat de metalen oppervlakken van machines en technische voorzieningen corrosie ondervinden (HCL) door anticorrosie middelen toe te passen (niet van toepassing op elektronische apparatuur).

Noodmaatregelen na waterschade

Algemeen

 • In het geval van een gebarsten waterleiding, zet de belangrijkste stoppen uit en repareer zo spoedig mogelijk het lek.
 • Bescherm inventaris, inboedel en/of goederen met afdekkingen, barrières, enz.
 • Verwijder natte meubelstukken zoals gordijnen, tapijten, enz.
 • Haal meubels en apparatuur van de vloer met behulp van houten blokken of pallets.
 • Gebruik een waterzuiger en/of dweilen/doeken om de vloeren droog te vegen.
 • Zorg voor ontvochtigers in de getroffen ruimtes.
 • Informeer betrokkenen zoals familie, verzekeraar.

Voor elektronische installaties, apparatuur en machines

 • Schakel zo snel mogelijk alle getroffen elektrische/elektronische systemen uit en zet apart weg en voorkom heraansluiting. Koppel ook eventueel aanwezige noodvoedingen los. N.B.: houd rekening met alle veiligheidskwesties met betrekking tot liften, toegangscontrolesystemen en elektrisch beveiligde vluchtwegen.
 • Koppel alle pc-borden los die zijn uitgerust met back-upbatterijen (bijvoorbeeld op geheugenchips).
 • Gebruik perslucht om elektronische installaties, machines en vochtige delen droog te blazen; gebruik indien nodig een hete luchtdroger. (Let op: de temperatuur van elektronische componenten mag niet hoger zijn dan 50 – 60°C!)
 • Breng bij machines anticorrosie middelen aan op metalen oppervlakken.
 • Vergeet niet reserveonderdelen en accessoires te drogen die apart worden opgeslagen.
 • Droog gegevensmedia niet af.

Documenten/bestanden/bibliotheekinhoud en cultuurbezittingen

 • Voorwerpen zoals foto’s, documenten welke zijn aangetast door water kunnen niet gedroogd worden door omgevingslucht maar dienen zo snel mogelijk worden ingevroren tot –25°C om schimmel te voorkomen.
 • Houd documenten vochtig, droog ze niet en zet de verwarming uit in de periode voordat u de documenten invriest.
 • Herstel en sorteer uw belangrijkste documenten en bestanden systematisch.
 • Scheid of splits geen documenten/bestanden om verdere schade te voorkomen.

Noodmaatregelen na de opbouw van zware stof of het gebruik van brandbluspoeder

 • Elimineer zo snel mogelijk de bron van de stofopbouw.
 • Schakel onmiddellijk alle apparaten uit die gevoelig zijn voor stof, omdat componenten welke verontreinigend zijn meer slijtage kunnen veroorzaken aan bewegende delen.
 • Indien mogelijk, niet doorgaan met het gebruik van elektronische apparatuur, omdat een slechte warmteafvoer kan leiden tot oververhitting. Koppel de pc-borden niet onnodig los vanwege het gevaar van slijtage van de contacten.
 • Zorg er bij schade door het bluspoeder voor dat de omgeving droog wordt gehouden om corrosie te voorkomen.
 • Sluit indien nodig in- en droogmachines en installaties om chemische reacties te voorkomen.