0900 4321 4321 24/7 alarmnummer

Gedragscode en kennisgeving inzake de klokkenluidersregeling

Als marktleider wereldwijd zijn wij nummer 1 op het gebied van schadeherstel. Met ruim 14.000 medewerkers in 29 landen en 550 vestigingen kunnen wij overal snel ter plaatse zijn. Daarbij staan wij particulieren, MKB en grote internationale bedrijven bij in geval van schade door brand, water en storm en natuurrampen, maar ook indien gewenst voordat de schade ontstaat.

Bij BELFOR staan wij onze gedupeerden op de juiste manier bij als dit nodig na een schade. We zijn dan ook trots om onze klanten weer terug te laten keren naar huis of bedrijf zodat het normale leven weer opgepakt kan worden.

Onze belofte aan u is dan ook:

WE MAKE IT UNDONE

Als u met BELFOR werkt, is het bijna alsof er nooit schade is geweest.

BELFOR dankt zijn succes en reputatie aan het feit dat onze medewerkers, leveranciers en onderaannemers in hun werk de hoogste normen op het gebied van gedrag, behandeling van anderen, eerlijkheid, oprechtheid en integriteit nastreven. Bovendien gedragen wij ons verantwoordelijk tegenover de samenleving en streven wij een zo duurzaam mogelijke manier na in ons dagelijks werk tegenover het milieu.

Dit wordt samengevat in onze volgende 3 kernwaarden:

  • RESPECT – Wees respectvol in de omgang met anderen en het milieu
  • INTEGRITEIT – Wees eerlijk en trouw aan de gestelde normen en waarden
  • BETROKKENHEID – Wees oprecht en correct

Een melding doen

Indien een medewerker, leverancier of onderaannemer van BELFOR zich ondanks onze hoge normen oneerlijk of onethisch gedraagt of zelfs strafbare feiten pleegt, kunt u dit in naam of anoniem melden via het meldpunt van BELFOR Europe GmbH (U kunt het meldingsformulier hier openen.) of via een van de onderstaande externe meldpunten;

• de Autoriteit Consument en Markt (ACM); • de Autoriteit Financiële markten (AFM); • de Autoriteit persoonsgegevens (AP); • De Nederlandsche Bank N.V. (DNB); • het Huis voor klokkenluiders (HvK);

Als klokkenluider bent u beschermd conform de eisen van de EU en de Nederlandse wetgeving “Wet bescherming klokkenluiders”

https://wetten.overheid.nl/BWBR0037852/2023-02-18

Als u vragen heeft over de BELFOR Gedragscode, de ethische normen of het meldpunt, kunt u per e-mail contact met ons opnemen op csr@belfor.com.