0900 4321 4321 24/7 alarmnummer

Schadestop bij brand-, water en stormschade

Na brand, storm of een overstroming is de eerste prioriteit zorgen voor de veiligheid van mensen. Direct daarna volgt het beperken van schade: de schadestop. Natuurlijk ook bij lekkage. Doe je niets, dan neemt de schade snel toe. Door corrosie, bij brand vrijkomende agressieve stoffen, weersinvloeden, vocht en stank. Directe actie zorgt ervoor dat de schade herstelbaar is en voorkomt total loss.

Die eerste maatregelen om schade te beperken, noemen we ‘bereddering’. Zulke maatregelen zijn bijvoorbeeld:

 • afzetting bij instortingsgevaar
 • toegang voor onbevoegden afsluiten
 • dak, deuren en ramen dichtmaken
 • afsluiting van water en stroom
 • (blus)water afvoeren, pand drogen en ventileren
 • eventuele lekkage oplossen
 • elektronische apparatuur, machines, meubelen enz. veiligstellen
 • documenten en foto’s veiligstellen
 • corrosievorming voorkomen
 • schade vastleggen met een 3D-camera
 • afvoeren van puin en verbrande resten
 • betrokkenen informeren

Zo stabiliseren we de situatie. Na de schadestop volgt saneren en reconditioneren. Alles om de woning, het bedrijfspand en alles wat erin staat terug te brengen in de originele staat.

Heeft u vragen of belangstelling voor een offerte? Neem dan contact met ons op via 010-4624888