0900 4321 4321 24/7 alarmnummer

Privacy Notice

Verklaring gegevensbescherming BELFOR

§ 1 Informatie over de verzameling van persoonsgegevens

(1) Hierna geven wij informatie over de verzameling van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die op u persoonlijk betrekking hebben, bijv. naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

(2) Verantwoordelijke volgens art. 4 alinea 7 EU-Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is
- BELFOR Nederland B.V., Industrieweg 15, 3044 AS Rotterdam, finance@nl.belfor.com
- BELFOR Technology (Nederland) B.V., Daltonstraat 40, 3316 GD Dordrecht, info@belfor-technology.nl
- BELFOR Belgium NV/SA, Molenberglei 5, 2627 Schelle, info@be.belfor.com

Onze toezichthouder voor gegevensbescherming kunt u bereiken via privacy@belfor.com of op ons postadres met de toevoeging "de toezichthouder voor gegevensbescherming".

(3) Bij uw contactopname met/schadeaangifte aan ons via e-mail of via een contactformulier worden de door u meegedeelde gegevens (uw e-mail-adres, evt. uw naam en uw telefoonnummer) door ons opgeslagen, om uw vragen te beantwoorden. De in dit verband verkregen gegevens wissen wij, nadat de opslag ervan niet meer nodig is of wij beperken de verwerking ervan, indien wettelijke opslagverplichtingen bestaan.

(4) Indien wij voor individuele functies van ons aanbod een beroep willen doen op aangestelde dienstverleners of indien wij uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, zullen wij u onderstaand gedetailleerd over de respectieve procedures informeren. Daarbij vermelden wij ook de vastgelegde criteria van de opslagtermijn.

§ 2 Uw rechten

(1) U heeft ten opzichte van ons volgende rechten wat betreft de persoonsgegevens die op u betrekking hebben:

 • recht op informatie,
 • recht op verbetering of verwijdering,
 • recht op beperking van de verwerking,
 • recht op bezwaar tegen de verwerking,
 • recht op gegevensoverdraagbaarheid.

(2) U heeft bovendien het recht om bij de toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

§ 3 Verzameling van persoonsgegevens bij bezoek van onze website

(1) Bij het louter informatieve gebruik van de website, dus wanneer u zich niet registreert of ons op een andere manier informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens, die uw browser naar onze server verstuurt. Wanneer u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch nodig zijn, om u onze website te kunnen tonen en om de stabiliteit en veiligheid te garanderen (rechtsgrondslag is art. 6 alinea 1 pag. 1 sub. f AVG):

 • IP-adres
 • datum en tijd van de aanvraag
 • tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • inhoud van de aanvraag (concrete pagina)
 • toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • hoeveelheid gegevens die telkens worden verstuurd
 • website, waarvan de aanvraag afkomstig is
 • browser
 • bedrijfssysteem en zijn interface
 • taal en versie van de browsersoftware.

(2) Naast de eerder vermelde gegevens worden bij uw gebruik van onze website cookies op uw computer opgeslagen.  Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op uw harde schijf gekoppeld aan de browser die u gebruikt, worden opgeslagen en waardoor bepaalde informatie stroomt naar de plaats die het cookie inneemt (hier door ons). Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen op uw computer overdragen. Ze dienen om het internetaanbod globaal gebruiksvriendelijker en doeltreffender te maken.

(3) Gebruik van cookies:
a) Deze website gebruikt volgende soorten cookies, waarvan de omvang en werking hierna worden verklaard:

 • tijdelijke cookies (zie b)
 • permanente cookies (zie c).

b) Tijdelijke cookies worden geautomatiseerd verwijderd, wanneer u de browser sluit. Daartoe horen vooral de sessie-cookies. Die slagen een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende aanvragen van uw browser aan de gezamenlijke sessie kunnen worden toegekend. Daardoor kan uw computer worden herkend, wanneer u terugkeert naar onze website. De sessie-cookies worden verwijderd, wanneer u uitlogt of de browser sluit.
c) Permanente cookies worden geautomatiseerd na een vastgestelde tijd verwijderd, die voor elke cookie kan verschillen. U kunt de cookies in de beveiligingsinstellingen van uw browser op elk moment verwijderen.
d) U kunt uw browserinstelling volgens uw wensen configureren en bijv. de aanvaarding van cookies van derden of van alle cookies weigeren. Wij wijzen u erop dat u eventueel niet alle functies van deze website kunt gebruiken.
e) Wij gebruiken cookies om u voor volgende bezoeken te kunnen identificeren, indien u een account hebt bij ons. Anders zou u voor elk bezoek opnieuw moeten inloggen.
f) De gebruikte flash-cookies worden niet door uw browser geregistreerd, maar door uw flash-plug-in. Verder gebruiken wij HTML5 storage objects, die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze objecten slaan de nodige gegevens, onafhankelijk van de browser die u gebruikt, op en hebben geen automatische vervaldatum. Wanneer u niet wenst dat de flash-cookies worden verwerkt, moet u de juiste add-on installeren, bijv. "Better Privacy" voor Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) of het Adobe-Flash-Killer-cookie voor Google Chrome. Het gebruik van HTML5 storage objects kunt u verhinderen, door in uw browser de privémodus in te stellen. Daarnaast raden wij aan om regelmatig uw cookies en de browsergeschiedenis handmatig te verwijderen.

§ 4 Meer functies en aanbiedingen van onze website

(1) Naast het louter informatieve gebruik van onze website bieden wij verschillende diensten aan, die u in geval van interesse kunt gebruiken. Daartoe dient u doorgaans verdere persoonsgegevens te vermelden, die wij gebruiken om de dienst in kwestie te leveren en waarvoor de eerder genoemde principes voor gegevensverwerking gelden.

(2) Voor de verwerking van uw gegevens doen wij gedeeltelijk een beroep op externe dienstverleners. Die zijn zorgvuldig door ons geselecteerd en aangesteld. Zij zijn gebonden aan onze instructies en zij worden regelmatig gecontroleerd.

(3) Verder kunnen wij uw persoonsgegevens aan derden doorgeven, wanneer deelnames aan acties, kansspelen, sluiten van overeenkomsten of gelijkaardige diensten door ons samen met partners worden aangeboden. Verdere informatie hierover ontvangt u bij de opgave van uw persoonsgegevens of onderstaand in de beschrijving van het aanbod.

(4) Zover de zetel van onze dienstverleners of partners gevestigd is in een staat buiten de Europese Economische Ruimte (EER), informeren wij u over de gevolgen van deze situatie in de beschrijving van het aanbod.

§ 5 Nieuwsbrief

(1) Met uw toestemming kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief, waarmee wij u op de hoogte houden van onze actuele interessante aanbiedingen. De gekochte goederen en diensten worden benoemd in de toestemmingsverklaring.

(2) Voor de aanmelding voor onze nieuwsbrief gebruiken wij de zgn. double-opt-in-procedure. Dit betekent dat wij u na uw aanmelding een e-mail sturen op het vermelde e-mailadres waarin wij u vragen om te bevestigen dat u de verzending van de nieuwsbrief wenst. Wanneer u uw aanmelding niet binnen 24 uur bevestigt, worden uw gegevens geblokkeerd en na een maand automatisch verwijderd. Bovendien slaan wij telkens uw gebruikte IP-adressen en tijdstippen van de aanmelding en bevestiging op. Doel van de procedure is om uw aanmelding te bewijzen en evt. een mogelijk misbruik van uw persoonsgegevens te kunnen verklaren.

(3) Verplichte opgave voor de verzending van de nieuwsbrief is alleen uw e-mailadres. De opgave van andere, apart gemarkeerde gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken. Na uw bevestiging slaan wij uw e-mailadres op met als doel de toezending van de nieuwsbrief. Rechtsgrondslag is art. 6 alinea 1 pag. 1 sub. a AVG.

(4) U kunt op elk moment uw toestemming voor de verzending van de nieuwsbrief herroepen en de nieuwsbrief opzeggen. De herroeping kunt u toelichten door te klikken op de link die in elke nieuwsbrief-e-mail aanwezig is, via e-mail aan [Newsletter@belfor.com] of door een bericht aan de in het impressum vermelde contactgegevens.

§ 6 Bezwaar tegen of herroeping van de verwerking van uw gegevens

(1) Wanneer u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u die op elk moment herroepen. Een dergelijke herroeping beïnvloedt de betrouwbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens, nadat u de herroeping aan ons hebt kenbaar gemaakt.

(2) Voor zover wij de verwerking van uw persoonsgegevens op de belangenafweging baseren, kunt u bezwaar tegen de verwerking indienen. Dit is het geval wanneer de verwerking vooral niet voor de naleving van een overeenkomst met u nodig is, wat door ons telkens bij de hiernavolgende beschrijving van de functies wordt weergegeven. Bij uitoefening van een dergelijk bezwaar vragen wij u om een toelichting van de redenen, waarom wij uw persoonsgegevens niet zoals door ons is gebeurd, mogen verwerken. In geval uw bezwaar gegrond is, controleren wij de situatie en zullen ofwel de gegevensverwerking instellen resp. aanpassen of u onze dwingende "gewettigde" redenen aantonen, op basis waarvan wij de verwerking verderzetten.

(3) Uiteraard kunt u de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden en gegevensanalyse op elk moment weigeren. Over uw bezwaar tegen reclame kunt u ons op volgende contactgegevens informeren:
- BELFOR Nederland B.V., Industrieweg 15, 3044 AS Rotterdam, finance@nl.belfor.com
- BELFOR Technology (Nederland) B.V., Daltonstraat 40, 3316 GD Dordrecht, info@belfor-technology.nl
- BELFOR Belgium NV/SA, Molenberglei 5, 2627 Schelle, info@be.belfor.com.

§ 7 Web Analytics

Gebruik van Google Analytics

(1) Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zgn. "cookies", tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VSA verstuurd en daar opgeslagen. In geval van activering van de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres van Google echter in deze lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van het akkoord over de Europese Economische Ruimte op voorhand afgekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VSA verstuurd en daar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om verdere diensten verbonden met het gebruik van de website en het gebruik van het internet tegenover de website-exploitant te verstrekken.

(2) Het in het kader van Google Analytics door uw browser verstuurde IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

(3) U kunt de opslag van cookies door een correcte instelling van uw browsersoftware verhinderen; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website optimaal kunt gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de gegevens gecreëerd door het cookie en met betrekking tot uw gebruik van de website (incl. van uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de browser-plug-in in de volgende link te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(4) Deze website gebruikt Google Analytics met de extensie „_anonymizeIp()“. Daardoor worden IP-adressen afgekort verder verwerkt, zodat kan worden uitgesloten dat die aan een persoon kunnen worden gekoppeld. Voor zover de via u verzamelde gegevens aan een persoon kunnen worden gekoppeld, wordt die dus onmiddellijk uitgesloten waardoor de persoonsgegevens onmiddellijk worden verwijderd.

(5) Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te kunnen analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. Via de verkregen statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker interessanter vormgeven. Voor de uitzonderingen waarin persoonsgegevens naar de VSA worden verstuurd, heeft Google zich aan het EU-US Privacy Shield onderworpen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics is art. 6 alinea 1 pag. 1 sub. f AVG.

(6) Informatie van de derde aanbieder: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Gebruikersvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, overzicht van de gegevensbescherming: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html en de verklaring gegevensbescherming: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

(7) Deze website gebruikt Google Analytics bovendien voor een analyse van bezoekersstromen op verschillende apparaten, die via een user-ID wordt uitgevoerd. U kunt in uw klantenaccount onder "Mijn gegevens", "persoonsgegevens" de analyse van uw gebruik op verschillende apparaten deactiveren.

§ 8 Social Media

Gebruik van social-media-plug-ins

(1) Wij gebruiken momenteel volgende social-media-plug-ins: [Facebook, Google+, Twitter, Instagram, YouTube]. Wij gebruiken daarbij de zgn. twee-klik-oplossing. Dit wil zeggen dat wanneer u onze pagina bezoekt, eerst in principe geen persoonsgegevens aan de aanbieders van de plug-ins worden doorgegeven. U herkent de aanbieders van de plug-ins door de markering op het vakje door zijn initialen of het logo. Wij bieden u de mogelijkheid om via de knop direct met de aanbieder van de plug-in te communiceren. Alleen wanneer u op het gemarkeerde veld klikt en het daardoor activeert, ontvangt de plug-in-aanbieder de informatie dat u de bijbehorende website van ons online aanbod hebt geopend. Daarnaast worden de gegevens vermeld onder § 3 van deze verklaring verstuurd. Bij Facebook wordt na opgave van de aanbieder in kwestie in Duitsland het IP-adres onmiddellijk na de verzameling geanonimiseerd. Door de activering van de plug-in worden dus persoonsgegevens van u naar de plug-in-aanbieder in kwestie verstuurd en daar (bij Amerikaanse aanbieders uit de VS in de VSA) opgeslagen. Omdat de plug-in-aanbieder de gegevensverzameling vooral via cookies uitvoert, raden wij u aan om voordat u op het grijze vakje boven de beveiligingsinstellingen van uw browser klikt, alle cookies te verwijderen.

(2) Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en gegevensverwerkingsprocessen, noch kennen wij de volle omvang van de gegevensverzameling, de doelen van de verwerking, de opslagtermijnen. Ook over het verwijderen van de verzamelde gegevens door de plug-in-aanbieder hebben wij geen informatie.

(3) De plug-in-aanbieder slaat de over u verzamelde gegevens als gebruikersprofielen op en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of nodige vormgeving van zijn website. Een dergelijke beoordeling gebeurt vooral (ook voor niet ingelogde gebruikers) voor de weergave van nodige reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. U heeft het recht om bezwaar in te dienen tegen de creatie van deze gebruikersprofielen, waarbij u zich om dit te doen gelden tot de plug-in-aanbieder in kwestie dient te richten. Via de plug-ins bieden wij u de mogelijkheid om met de sociale netwerken en andere gebruikers te interageren, zodat wij ons aanbod kunnen verbeteren en voor u als gebruiker interessanter kunnen uitwerken. Rechtsgrondslag voor het gebruik van de plug-ins is art. 6 alinea 1 pag. 1 sub. f AVG.

(4) De gegevensoverdracht gebeurt onafhankelijk van het feit of u een account bij de plug-in-aanbieder heeft en daar ben ingelogd. Wanneer u bij de plug-in-aanbieder bent ingelogd, worden uw gegevens die bij ons zijn verzameld direct aan uw account die bij de plug-in-aanbieder bestaat, gekoppeld. Wanneer u de geactiveerde knop gebruikt en bijv. de pagina linkt, slaat de plug-in-aanbieder ook deze informatie in uw gebruikersaccount op en deelt die aan uw contacten publiek mee. Wij raden u aan om na gebruik van een sociaal netwerk regelmatig uit te loggen, vooral echter voor activering van de knop, omdat u zo een toewijzing aan uw profiel bij de plug-in-aanbieder kunt vermijden.

(5) Andere informatie over doel en omvang van de gegevensverzameling en de verwerking door de plug-in-aanbieder ontvangt u in de volgende meegedeelde privacyverklaringen van deze aanbieders. Daarin ontvangt u ook verdere informatie over uw rechten hieromtrent en instelmogelijkheden om uw privésfeer te beschermen.

(6) Adressen van de plug-in-aanbieders in kwestie en URL met hun privacyaanwijzingen:
a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; meer informatie over de gegevensverzameling: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications en http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook heeft zich onderworpen aan de EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google heeft zich onderworpen aan de EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Hetzelfde geldt voor de YouTube-video's“.
c) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter heeft zich onderworpen aan de EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.


BELFOR USA Group, Inc.
http://www.belforusa.com

Protection of your privacy is important to BELFOR USA Group Inc. (“BELFOR”). We know you are interested in how we collect, use, share and protect your information. We promise to treat your personal information responsibly. We want you to understand how we protect your privacy and when we collect and use your information. By visiting or using our website and mobile applications, you consent to BELFOR's data collection and use practices described in this Privacy Policy.

This summary tells you the basics of our privacy commitment to you and you should read the entire Privacy Policy below for full details.

OUR COLLECTION OF INFORMATION

Many of our online activities do not require visitors to our website to register for an account or give us any personal information. However, BELFOR and our business partners are still interested in who visits our site and how they use it.

When you visit our website or receive communications from us, we may use cookies (including pixel tags or web beacons) to enhance, personalize and improve the online experience, as well as to advertise our products and services. Cookies are small files recorded by your Internet browser that allow a website to store information on your computer or device to retrieve and reuse this information later.

We use cookies for a number of reasons, including:

 • Recognizing your browser or device
 • Remembering your website preferences and interests
 • Collecting information about website usage and email response
 • Logging activity on the website
 • Marketing products or services to you

We do not contain or capture personal information about you in the cookies we use.

All major internet browsers allow you to block or delete cookies through the privacy features in your browser. Please note that if you block cookies by selecting the appropriate settings on your browser, then you may not be able to use the full functionality of this website.

Marketing cookies allow us to recognize your computer or device so we may display information about our products and services that may interest you on our website or as you visit other websites. Marketing cookies do not store your name, address, telephone number, email address or any sensitive personal information. We use this anonymous information to manage our online advertising and to measure the effectiveness of our ads placed on other websites. The companies that distribute our ads are prohibited from using or sharing this information other than for marketing our products and services.

Each of the websites we use for our online marketing efforts should post a privacy statement that fully describes the advertising and data collection activities on that website. However, we cannot guarantee that all of these websites disclose this information.

We sometimes supplement the information that we receive that has been outlined in this Privacy Policy with information from other sources and companies. Such outside information includes updated delivery and address information from carriers or third parties, which enables us to correct our records and deliver you pertinent information more easily; and, possibly, search results and links, including paid listings (such as Sponsored Links from Google).

YOUR PROVISION OF INFORMATION

If you gave us your email address, BELFOR may use it from time to time to notify you of such things as new services, special offers or to confirm transactions. If you do not wish to be contacted by email for non-policy related communications, you may unsubscribe by following the instructions at the bottom of any BELFOR e-mail you receive.

Your current location is only determined if you choose to use a function on our apps to determine your current location. If you allow your location to be obtained using a Belfor app, then we will use this information to return your estimated location. We use this information solely to distinguish your current location and not to identify you. Belfor does not automatically track your location when you use our apps.

If you are a resident of Arizona, California, Connecticut, Georgia, Illinois, Maine, Minnesota, Montana, Nevada, New Jersey, North Carolina, Oregon, or Virginia, you have the right to access and correct the personal information that we have collected from or about you. To do so, simply contact BELFOR's customer service department. If you’d like to correct information that you provided to us, our representative will make the appropriate adjustments to BELFOR's records. If you wish to correct personal information provided to BELFOR by a third party (such as a credit rating agency), the representative will provide you with the applicable third party’s contact information. Upon the request of residents of other states, we will take reasonable steps to verify the accuracy of the personal information in our records.

USE AND SHARING OF INFORMATION

Visitors can choose to use electronic surveys and other tools to tell us what they think about our online based services. We collect and use the comments that visitors provide to improve your experience on our site.

BELFOR has business partners that help develop or service our websites. They may track and keep visitor information. We obtain personal information from you directly and from your transactions with us. We will not sell your information to third parties. However, BELFOR reserves the right to transfer the information it collects to any successors or assigns of BELFOR.

BELFOR does business internationally. As a result, your information may be moved out of the country in which you are located, though we will maintain our standard protections for such information at all times.

Any third parties who perform services for us are required to safeguard any customer information and may only use it in connection with performing those services. We extensively secure and limit access to your information. We protect information about potential, current and former customers equally.

Except as otherwise stated in this Privacy Policy, information about our customers or former customers will only be disclosed as permitted or required by law. Information about you that has been collected is maintained in your customer records. We may also disclose this information to persons or organizations as necessary to perform transactions you request or authorize.

The following are some examples of how we may disclose your information:

 • We must exchange information about you with our persons who are or will become involved in providing you with services that you may request.
 • When you are involved in a claim, policy information may be provided to adjusters and the businesses working on your case.
 • We may share information with persons or organizations that we have determined need the information to perform a business function for us. These include businesses that help us with administrative functions.
 • We may also share your information if ordered by a subpoena, search warrant or other court order, or if necessary to protect the health or welfare of others.

We restrict access to your information to employees who we have determined need it in order to provide products or services to you. We train our employees to safeguard customer information, and we require them to maintain the confidentiality of your information. We maintain strict physical, electronic and procedural safeguards to protect your information from unauthorized access by third parties.

DATA SECURITY

At BELFOR, we use physical safeguards, procedural controls and data access controls to protect your data from unauthorized access. We continually monitor our systems to prevent unauthorized attempts at intrusion.

BELFOR uses strong, 128-bit encryption and SSL, short for Secure Sockets Layer, a protocol for transmitting private information via the Internet. SSL uses a private key to encrypt data that is transferred over the SSL connection. This protocol is a standard used by many websites when you submit confidential information, such as credit card numbers and other personal data. SSL creates a secure connection between your browser and our server. Addresses of web pages using an SSL connection start with https: instead of http: and most browsers also display an icon of a closed padlock. BELFOR applications and our site are when you visit a page using SSL.

Note: Our web pages are designed for, and verified with, Microsoft Internet Explorer 7+, Google Chrome 28+, Safari 5+ and Firefox 23+. Presentation and layout of our pages is best appreciated using these browsers. Many other browsers will also work with our website.

CHANGES TO THIS PRIVACY POLICY

We may modify our Privacy Policy from time to time. The most recent version is always posted at BELFOR's website and BELFOR will also revise the “last updated” date at the end of the Privacy Policy. For material changes to this Privacy Policy, BELFOR will notify you by placing prominent notice on the BELFOR website. We recommend that you periodically review this Privacy Policy.

CHILDREN

If you are under age 18, you may use this website only through your parent or guardian and you are unable to purchase products or services from this website, unless such purchase is made through an adult.

CONTACT INFORMATION

BELFOR welcomes feedback regarding this Privacy Policy. If at any time you believe that this website has not adhered to this Privacy Policy, please contact BELFOR and we will use all commercially reasonable efforts to promptly determine and correct the problem. E-mail should be sent to: privacy@belfor.com.

[The Effective Date of the revised Privacy Policy is December 31, 2013.]

 

BELFOR USA Group, Inc.
http://www.belforusa.com

Protection of your privacy is important to BELFOR USA Group Inc. (“BELFOR”). We know you are interested in how we collect, use, share and protect your information. We promise to treat your personal information responsibly. We want you to understand how we protect your privacy and when we collect and use your information. By visiting or using our website and mobile applications, you consent to BELFOR's data collection and use practices described in this Privacy Policy.

This summary tells you the basics of our privacy commitment to you and you should read the entire Privacy Policy below for full details.

OUR COLLECTION OF INFORMATION

Many of our online activities do not require visitors to our website to register for an account or give us any personal information. However, BELFOR and our business partners are still interested in who visits our site and how they use it.

When you visit our website or receive communications from us, we may use cookies (including pixel tags or web beacons) to enhance, personalize and improve the online experience, as well as to advertise our products and services. Cookies are small files recorded by your Internet browser that allow a website to store information on your computer or device to retrieve and reuse this information later.

We use cookies for a number of reasons, including:

 • Recognizing your browser or device
 • Remembering your website preferences and interests
 • Collecting information about website usage and email response
 • Logging activity on the website
 • Marketing products or services to you

We do not contain or capture personal information about you in the cookies we use.

All major internet browsers allow you to block or delete cookies through the privacy features in your browser. Please note that if you block cookies by selecting the appropriate settings on your browser, then you may not be able to use the full functionality of this website.

Marketing cookies allow us to recognize your computer or device so we may display information about our products and services that may interest you on our website or as you visit other websites. Marketing cookies do not store your name, address, telephone number, email address or any sensitive personal information. We use this anonymous information to manage our online advertising and to measure the effectiveness of our ads placed on other websites. The companies that distribute our ads are prohibited from using or sharing this information other than for marketing our products and services.

Each of the websites we use for our online marketing efforts should post a privacy statement that fully describes the advertising and data collection activities on that website. However, we cannot guarantee that all of these websites disclose this information.

We sometimes supplement the information that we receive that has been outlined in this Privacy Policy with information from other sources and companies. Such outside information includes updated delivery and address information from carriers or third parties, which enables us to correct our records and deliver you pertinent information more easily; and, possibly, search results and links, including paid listings (such as Sponsored Links from Google).

YOUR PROVISION OF INFORMATION

If you gave us your email address, BELFOR may use it from time to time to notify you of such things as new services, special offers or to confirm transactions. If you do not wish to be contacted by email for non-policy related communications, you may unsubscribe by following the instructions at the bottom of any BELFOR e-mail you receive.

Your current location is only determined if you choose to use a function on our apps to determine your current location. If you allow your location to be obtained using a Belfor app, then we will use this information to return your estimated location. We use this information solely to distinguish your current location and not to identify you. Belfor does not automatically track your location when you use our apps.

If you are a resident of Arizona, California, Connecticut, Georgia, Illinois, Maine, Minnesota, Montana, Nevada, New Jersey, North Carolina, Oregon, or Virginia, you have the right to access and correct the personal information that we have collected from or about you. To do so, simply contact BELFOR's customer service department. If you’d like to correct information that you provided to us, our representative will make the appropriate adjustments to BELFOR's records. If you wish to correct personal information provided to BELFOR by a third party (such as a credit rating agency), the representative will provide you with the applicable third party’s contact information. Upon the request of residents of other states, we will take reasonable steps to verify the accuracy of the personal information in our records.

USE AND SHARING OF INFORMATION

Visitors can choose to use electronic surveys and other tools to tell us what they think about our online based services. We collect and use the comments that visitors provide to improve your experience on our site.

BELFOR has business partners that help develop or service our websites. They may track and keep visitor information. We obtain personal information from you directly and from your transactions with us. We will not sell your information to third parties. However, BELFOR reserves the right to transfer the information it collects to any successors or assigns of BELFOR.

BELFOR does business internationally. As a result, your information may be moved out of the country in which you are located, though we will maintain our standard protections for such information at all times.

Any third parties who perform services for us are required to safeguard any customer information and may only use it in connection with performing those services. We extensively secure and limit access to your information. We protect information about potential, current and former customers equally.

Except as otherwise stated in this Privacy Policy, information about our customers or former customers will only be disclosed as permitted or required by law. Information about you that has been collected is maintained in your customer records. We may also disclose this information to persons or organizations as necessary to perform transactions you request or authorize.

The following are some examples of how we may disclose your information:

 • We must exchange information about you with our persons who are or will become involved in providing you with services that you may request.
 • When you are involved in a claim, policy information may be provided to adjusters and the businesses working on your case.
 • We may share information with persons or organizations that we have determined need the information to perform a business function for us. These include businesses that help us with administrative functions.
 • We may also share your information if ordered by a subpoena, search warrant or other court order, or if necessary to protect the health or welfare of others.

We restrict access to your information to employees who we have determined need it in order to provide products or services to you. We train our employees to safeguard customer information, and we require them to maintain the confidentiality of your information. We maintain strict physical, electronic and procedural safeguards to protect your information from unauthorized access by third parties.

DATA SECURITY

At BELFOR, we use physical safeguards, procedural controls and data access controls to protect your data from unauthorized access. We continually monitor our systems to prevent unauthorized attempts at intrusion.

BELFOR uses strong, 128-bit encryption and SSL, short for Secure Sockets Layer, a protocol for transmitting private information via the Internet. SSL uses a private key to encrypt data that is transferred over the SSL connection. This protocol is a standard used by many websites when you submit confidential information, such as credit card numbers and other personal data. SSL creates a secure connection between your browser and our server. Addresses of web pages using an SSL connection start with https: instead of http: and most browsers also display an icon of a closed padlock. BELFOR applications and our site are when you visit a page using SSL.

Note: Our web pages are designed for, and verified with, Microsoft Internet Explorer 7+, Google Chrome 28+, Safari 5+ and Firefox 23+. Presentation and layout of our pages is best appreciated using these browsers. Many other browsers will also work with our website.

CHANGES TO THIS PRIVACY POLICY

We may modify our Privacy Policy from time to time. The most recent version is always posted at BELFOR's website and BELFOR will also revise the “last updated” date at the end of the Privacy Policy. For material changes to this Privacy Policy, BELFOR will notify you by placing prominent notice on the BELFOR website. We recommend that you periodically review this Privacy Policy.

CHILDREN

If you are under age 18, you may use this website only through your parent or guardian and you are unable to purchase products or services from this website, unless such purchase is made through an adult.

CONTACT INFORMATION

BELFOR welcomes feedback regarding this Privacy Policy. If at any time you believe that this website has not adhered to this Privacy Policy, please contact BELFOR and we will use all commercially reasonable efforts to promptly determine and correct the problem. E-mail should be sent to: privacy@belfor.com.

[The Effective Date of the revised Privacy Policy is December 31, 2013.]


BELFOR Europe GmbH
http://www.belfor.com

GENERAL

 1. Your personal data (e. g. name, address, e-mail-address) will be processed by BELFOR Europe GmbH, Keniastrasse 24, 47269 Duisburg in compliance with the provisions of the German Privacy Law only. The subsequent instructions inform you about type, scope and purpose of the processing, handling and use of personal data.
 2. This Privacy Notice refers to our website only. If you are forwarded to other websites by any links provided on our website you are requested to inform you there about the relevant usage of your personal data.

USER-RELATED DATA

 1. Your personal data which you specify within our contact form or reply form or within an email directed to us will solely be used for the purpose of handling your request.
 2. To the extent your personal data are required for the making of, the arrangement of the relevant content or the variation of a contractual relation (e.g., your request for quotation) these personal data will only be used for accomplishment of the contract.  Following complete fulfillment of the contract, your personal data will be locked for further use.  After expiry of the tax and commercial legal rules, these personal data will be cleared, unless you have explicitly agreed to further use.
 3. The personal data will be stored electronically and processed within a group uniform data processing procedure including a server located within the USA. For the data processing in the USA mandated we have made a contractual arrangement according to which within every phase of the data processing both the German respectively the EU-Data Protection Provisions will be adhered to and according to which the data will be processed only for that purpose for which you have provided us your personal data. Any processing or use of your personal data for any other purpose will not be made.
 4. Without your explicit consent or without statutory basis your personal data will not be passed to third parties.

INFORMATIONEN ABOUT COOKIES

 1. For the purpose of optimizing our web presence we are using cookies. Cookies are little text files which are saved within the main memory of your computer. These cookies will be deleted following the closing of your browser. Other cookies remain on your computer (long-term cookies) and recognize it again upon your next visit. This allows you a better entering onto our website.
 2. Prior to placing any cookies we inform you about their use on the homepage of our website. Provided you do not wish any use of cookies you may not confirm the preset check box with the text “Cookies help us in providing our services. By using our services you agree to the placing of cookies by us” respectively you must adjust your browser in a way that storage of cookies will not be accepted. If you do so, please note that you potentially cannot use our website or that you may use our website with limitations only. If you wish to accept our cookies only but not the cookies of our supplier and partner you may choose the setting “block cookies of third-party supplier” in your browser.

WEB ANALYSIS WITH GOOGLE ANALYTICS

 1. This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. ("Google").  Google Analytics uses cookies, which are text files placed on your computer, to help the website analyzing how you are using the site.  The information generated by the cookies about your usage of the website will be normally transmitted to and stored by Google on servers located in the USA.  In case of any activation of the IP anonymization on this website, your IP address will be shortened before by Google within the Member States of the European Union or within signatory states of the Agreement on the European Econimic Area.  Only in exceptional cases, the full IP address is sent to an shortened by Google servers in the USA.  On behalf of the provider of this website, Google will use this information for the purpose of evaluating your usage of this website, compiling reports on website activity for website operators and providing other services relating to website activity and internet usage to the website provider.  The IP address submitted by your browser in conjunction with Google Analytics will not be merged with any other data held by Google.  You may object to the saving of cookies by selecting the appropriate settings on your browser.  However, please note that if you do this, you may not be able to use the full functionality of this website.  Furthermore, you can prevent Google's collection and processing of data (including your IP address) generated by the cookies and related to data concerning your usage of this website by downloading and installing the browser plug-in available under https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

You may prevent the collection by Google Analytics by clicking the following link. An Opt-Out-Cookie will be placed which will prevent the future collection of your data when visiting this website.

<a href=”javascript:gaOptout()”>Google Analytics deaktivieren</a>

Further information regarding terms of use and data protection you will find under http://www.google.com/analytics/terms/us.html respectively under https://www.google.de/intl/en/policies/.

We advise you that on this website Google Analytics has been extended by the code “gat._anonymizeIp();” to ensure an anonymized collection of IP-addresses (so called IP-Masking).

SOCIAL MEDIA LINKUP BY "SHARIFF" BUTTON

On our website we do not use social media plugins of any third party but the so called Shariff-Button. This will ensure that prior to activating the button no data will be transferred to the relevant social network. Hereby the data of the user will be stored on an interim server. Just after activating the relevanz button a connection will be established to the relevant social network. In that event the activation of the Shariff-Button will then lead to a transfer of data to the social network and if so storage there.

FACEBOOK

On our website we use a Shariff-Button to the social network facebook.com, which is being operated by Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”).

If on Facebook you click for instance the “Like” respectively “Share” button or give a comment the relevant information will be directly transferred by your browser to Facebook and will be saved there. Further Facebook is publicizing your preference for your Facebook-Friends. If you are locked in at Facebook, Facebook may collate the call up of our website directly to your Facebook-Account.

Details in respect of the handling of your personal data by Facebook and in respect of your related rights can be found within the data protection advice of Facebook: http://www.facebook.com/policy.php.

TWITTER

On our website we use a Shariff-Button to the social network twitter.com, which is being operated by Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (“Twitter”).

If you use the Re-Tweet features, the websites you have called up will be notified to third parties and will be connected with your Twitter-Account. Details in respect of the handling of your personal data by Twitter and in respect of your rights and setting options to protect your personal data can be found within the data protection advice of Twitter: https://twitter.com/privacy?lang=de.

GOOGLE PLUS

 • Google +1-button data protection provisions: The Google-data protection provisions describe our handling with personal information of the user of Google-Products and -services. They also apply to information which you provide when using the Google +1-button. The subsequent information particularly refers to our handling with the data protection when using the Google +1-button.
 • Capture and relaying of information: With the help of the Google +1-button you can publish information world-wide. Through the Google +1-button you and other user obtain personalized contents from Google and our partner. Google is saving the information that you have given for a content +1 as well as information regarding the website which you have called up when clicking +1. Your +1 can be shown as reference note together with your profile name and your photo in Google-Services, for instance in search results or within your Google-Profile or elsewhere on websites and advertisements within the internet. Google is saving information about your +1-Activities to enhance the Google-Services for you and others. To use the Google +1-button you need a world-wide visible public Google-Profile which must at least must contain the name you have chosen for the profile. This name will be used in all Google-Services. In some cases this name may replace another name which you have used when sharing contents through your Google-Account. The identity of your Google-Profile may be shown to users that know your email-address or who dispose of other identifying information about you.
 • Use of the information saved: Beside the usage explained above the information you provided will be used by Google pursuant to the effective data protection provisions (refer to https://www.google.com/intl/de_ALL/+/policy/index.html). We are authorized to refer combined statistics about the +1-Activities of the users to the public, our user and partner, for instance publisher, advertiser or connected websites. By way of example we may refer the following for instance to a publisher: 10 % of the user which have provided +1 to this page reside in Tacoma within the US Federal State Washington.
 • Your options: On Tab +1 of your profile you see a list of content which you have assigned +1. You may remove individual content from this list. You may deactivate the function by means of which on third party-websites +1-recommandations of individuals that you know are shown. The same applies to advertisements on third party websites. Data like +1 you have assigned at last will be saved locally in your browser. This information you may call-up and delete within your browser settings.
 • Google adheres to the US-Sage-Harbor-Regulations.  Further information you may find on the website of the US Department of Commerce (http://www.commerce.gov/).

INTEGRATION OF YOU-TUBE VIDEOS, GOOGLE MAPS AND OTHER THIRD-PARTY INTENT

 1. Our website is integrating YouTube Videos. The integrated video clips upon calling the website place cookies on the computers of the user. Those who have deactivated the placing of cookies for the Google-Advertising Program must not count with any such cookies when calling YouTube Video Clips. YouTube yet also is placing non-personal user information in other cookies. If you wish to prevent this you have to block this in your browser.
 2. Our website is using Google Maps API to show geographical information visually. When using Google Maps Google is also collecting, processing and using data concerning the use of the Maps-Functions by visitors of the websites. Closer information about the data processing by Google you may gather from the Google privacy notice: http://www.google.com/privacypolicy.html. There you may vary your settings within the Data Protection Centre so that you may administer and protect your data.  Further instructions about the administration of your data in conjunction with Google-Products you may also find on the website http://www.dataliberation.org/ operated by Google.
 3. Furthermore it is possible that we even integrate on our website other third-party features, for instance RSS-Feeds or graphics of other websites. The use of these offers requires that their provider gathers the IP-address of the user, as they cannot send the content to the relevant user without gathering the IP-Address. Thus the IP-address is necessary for the display of this content.

INFORMATION

Pursuant to the German Privacy Law you are entitled to get cost free information regarding your recorded data as well as potentially a right to get correction, blocking or deletion of these data. Any questions in conjunction with this can be raised through the following e-mail address: privacy@belfor.com.


DATENSCHUTZERKLÄRUNG
BELFOR Europe GmbH
http://www.belfor.com

ALLEGEMEINES

 1. Ihre personenbezogenen Daten (z.B. Anrede, Name, Anschrift, E-Mail-Adresse) werden von uns, der Belfor Europe GmbH, Keniastr. 24, 47269 Duisburg, nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen verarbeitet. Die nachfolgenden Vorschriften informieren Sie über Art, Umfang und Zweck der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten. Diese Datenschutzerklärung bezieht sich nur auf unsere Website http://www.belfor.com.
 2. Falls Sie über Links auf unserer Seite auf andere Seiten weitergeleitet werden, informieren Sie sich bitte dort über den jeweiligen Umgang mit Ihren Daten.

Personenbezogene Daten

 1. Ihre personenbezogenen Daten, welche Sie innerhalb unseres Kontakt- bzw. Rückmeldeformulars oder in einer an uns gerichteten E-Mail angeben, werden ausschließlich für die Bearbeitung Ihres Anliegens verwendet.
 2. Soweit Ihre personenbezogenen Daten für die Begründung, inhaltliche Ausgestaltung oder Änderung eines Vertragsverhältnisses (z.B. Angebotsanfrage Ihrerseits) erforderlich sind, werden diese ausschließlich zur Vertragsabwicklung verwendet. Nach vollständiger Vertragsabwicklung werden Ihre Daten für die weitere Verwendung gesperrt. Nach Ablauf der steuer- und handelsrechtlichen Vorschriften werden diese Daten gelöscht, sofern Sie nicht ausdrücklich in die weitere Nutzung eingewilligt haben.
 3. Die Daten werden von uns elektronisch gespeichert und in einem konzerneinheitlichen Datenverarbeitungsverfahren auch auf einem Server in den USA verarbeitet. Für die Datenverarbeitung im Auftrag in den USA haben wir eine vertragliche Regelung getroffen, wonach in jeder Phase der Datenverarbeitung die deutschen bzw. EU-Datenschutzvorschriften eingehalten und die Daten nur für den Zweck verarbeitet werden, für den Sie uns Ihre Daten mitgeteilt haben. Eine Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten für andere Zwecke erfolgt nicht.
 4. Darüber hinaus werden Ihre personenbezogenen Daten ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung oder ohne gesetzliche Grundlage nicht an andere Personen weitergegeben.

Informationen über Cookies

 1. Zur Optimierung unseres Internetauftritts setzen wir Cookies ein. Es handelt sich dabei um kleine Textdateien, die im Arbeitsspeicher Ihres Computers gespeichert werden. Diese Cookies werden nach dem Schließen des Browsers wieder gelöscht. Andere Cookies verbleiben auf Ihrem Rechner (Langzeit-Cookies) und erkennen ihn beim nächsten Besuch wieder. Dadurch können wir Ihnen einen besseren Zugang auf unsere Seite ermöglichen.
 2. Vor dem Setzen von Cookies informieren wir Sie über deren Einsatz auf der Startseite unserer Website. Sollten Sie eine Verwendung von Cookies nicht wünschen, dürfen Sie nicht die vorgegebene Checkbox mit dem Text „Cookies helfen uns bei der Bereitstellung unserer Dienste. Durch die Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen“ mit „OK“ bestätigen bzw. Sie müssen Ihren Browser so einstellen, dass eine Speicherung von Cookies nicht akzeptiert wird. Bitte beachten Sie, dass Sie unsere Website in diesem Fall ggf. nur eingeschränkt oder gar nicht nutzen können. Wenn Sie nur unsere eigenen Cookies, nicht aber die Cookies unserer Dienstleister und Partner akzeptieren wollen, können Sie die Einstellung in Ihrem Browser „Cookies von Drittanbietern blockieren“ wählen.

Webanalyse mit Google Analytics

 1. Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Website, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren.

Sie können die Erfassung durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf folgenden Link klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, das die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch dieser Website verhindert:

<a href=”javascript:gaOptout()”>Google Analytics deaktivieren</a>

Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter http://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter https://www.google.de/intl/de/policies/.

Social-Media-Verknüpfung mittels „Shariff“-Button

Wir verwenden auf unserer Website keine Social Media Plugins Dritter, sondern den sogenannte Shariff-Button. Hierdurch wird sichergestellt, dass vor Aktivierung des Buttons keinerlei Daten an das jeweilige soziale Netzwerk übertragen werden. Die Daten des Nutzers werden dabei zunächst auf einem Zwischenserver gespeichert. Erst nach dem Betätigen des jeweiligen Buttons wird eine Verbindung zu dem sozialen Netzwerk hergestellt. Die Aktivierung des Shariff-Buttons hat sodann zur Folge, dass die Daten an das soziale Netzwerk  übertragen und dort ggf. gespeichert werden.

Facebook

Wir verwenden auf unserer Website einen Shariff-Button zu dem sozialen Netzwerk facebook.com, welches von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA betrieben wird (“Facebook”).

Wenn Sie bei Facebook z.B. den "Gefällt mir" bzw. den „teilen“ Button anklicken oder einen Kommentar abgeben, wird die entsprechende Information von Ihrem Browser direkt an Facebook übermittelt und dort gespeichert. Weiterhin macht Facebook Ihre Vorlieben für Ihre Facebook-Freunde öffentlich. Sind Sie bei Facebook eingeloggt, kann Facebook den Aufruf unserer Seite Ihrem Facebook-Konto direkt zuordnen.

Details zum Umgang mit Ihren persönlichen Daten durch Facebook sowie Ihren diesbezüglichen Rechten entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Facebook: http://www.facebook.com/policy.php.

Twitter

Wir verwenden auf unserer Website einen Shariff-Button zu dem sozialen Netzwerk twitter.com, welches von der Twitter Inc. 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA betrieben wird (“Twitter”).

Wenn Sie die Re-Tweet Funktionen nutzen, werden die von Ihnen besuchten Websites Dritten bekanntgegeben und mit Ihrem Twitter-Account verbunden. Details zum Umgang mit Ihren Daten durch Twitter sowie zu Ihren Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer persönlichen Daten können Sie den Datenschutzhinweisen von Twitter entnehmen: https://twitter.com/privacy?lang=de.

Google Plus

 • Google +1-Schaltfläche Datenschutzbestimmungen: Die Google-Datenschutzbestimmungen beschreiben unseren Umgang mit persönlichen Informationen der Nutzer von Google-Produkten und -Diensten. Sie gelten auch für Informationen, die Sie bei der Nutzung der Google +1-Schaltfläche bereitstellen. Die folgenden Informationen beziehen sich speziell auf unseren Umgang mit dem Datenschutz bei Verwendung der +1-Schaltfläche.
 • Erfassung und Weitergabe von Informationen: Mithilfe der Google +1-Schaltfläche können Sie Informationen weltweit veröffentlichen. Über die Google +1-Schaltfläche erhalten Sie und andere Nutzer personalisierte Inhalte von Google und unseren Partnern. Google speichert sowohl die Information, dass Sie für einen Inhalt +1 gegeben haben, als auch Informationen über die Seite, die Sie beim Klicken auf +1 angesehen haben. Ihre +1 können als Hinweise zusammen mit Ihrem Profilnamen und Ihrem Foto in Google-Diensten, wie etwa in Suchergebnissen oder in Ihrem Google-Profil, oder an anderen Stellen auf Websites und Anzeigen im Internet eingeblendet werden. Google zeichnet Informationen über Ihre +1-Aktivitäten auf, um die Google-Dienste für Sie und andere zu verbessern. Um die Google +1-Schaltfläche verwenden zu können, benötigen Sie ein weltweit sichtbares, öffentliches Google-Profil, das zumindest den für das Profil gewählten Namen enthalten muss. Dieser Name wird in allen Google-Diensten verwendet. In manchen Fällen kann dieser Name auch einen anderen Namen ersetzen, den Sie beim Teilen von Inhalten über Ihr Google-Konto verwendet haben. Die Identität Ihres Google-Profils kann Nutzern angezeigt werden, die Ihre E-Mail-Adresse kennen oder über andere identifizierende Informationen von Ihnen verfügen.
 • Verwendung der erfassten Informationen: Neben den oben erläuterten Verwendungszwecken werden die von Ihnen bereitgestellten Informationen gemäß den geltenden Datenschutzbestimmungen (siehe https://www.google.com/intl/de_ALL/+/policy/index.html) von Google genutzt. Wir sind berechtigt, zusammengefasste Statistiken über die +1-Aktivitäten der Nutzer an die Öffentlichkeit, unsere Nutzer und Partner wie etwa Publisher, Inserenten oder verbundene Websites weiterzugeben. So dürfen wir beispielsweise einem Publisher Folgendes mitteilen: 10 Prozent der Nutzer, die dieser Seite +1 gegeben haben, befinden sich in Tacoma im US-Bundesstaat Washington.
 • Ihre Optionen: Auf dem Tab +1 in Ihrem Profil sehen Sie eine Liste der Inhalte, denen Sie +1 gegeben haben. Sie können einzelne Inhalte aus dieser Liste entfernen. Sie können deaktivieren, dass Ihnen auf Drittanbieter-Websites +1-Empfehlungen von Personen, die Sie kennen, angezeigt werden. Dies gilt auch für Werbeanzeigen auf Drittanbieter-Websites. Daten wie Ihre zuletzt vergebenen +1 werden lokal in Ihrem Browser gespeichert. Diese Informationen können Sie in Ihren Browsereinstellungen aufrufen und löschen.
 • Google befolgt die US-Safe-Harbor-Bestimmungen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des US-Handelsministeriums (http://www.commerce.gov/).

Einbindung von Youtube-Videos, Google Maps und anderen Inhalten Dritter

 1. Unsere Internetseite bindet YouTube-Videos ein. Die eingebundenen Videoclips legen beim Aufrufen der Seite Cookies auf den Rechnern der Nutzer ab. Wer das Setzen von Cookies für das Google-Werbeprogramm deaktiviert hat, wird auch beim Aufrufen von YouTube-Videoclips mit keinen solchen Cookies rechnen müssen. YouTube legt aber auch in anderen Cookies nicht-personenbezogene Nutzungsinformationen ab. Möchten Sie dies verhindern, müssten Sie dies im Browser blockieren.
 2. Unsere Internetseite verwendet Google Maps API, um geographische Informationen visuell darzustellen. Bei der Nutzung von Google Maps werden von Google auch Daten über die Nutzung der Maps-Funktionen durch Besucher der Websites erhoben, verarbeitet und genutzt. Nähere Informationen über die Datenverarbeitung durch Google können Sie den Datenschutzhinweisen von Google entnehmen: http://www.google.com/privacypolicy.html. Dort können Sie  im Datenschutzcenter auch Ihre Einstellungen verändern, so dass Sie Ihre Daten verwalten und schützen können. Weitergehende Anleitungen zum Verwalten der eigenen Daten im Zusammenhang mit Google-Produkten finden Sie auch auf der von Google betriebenen Seite http://www.dataliberation.org/.
 3. Darüber hinaus ist es möglich, dass wir auf unserer Internetseite auch noch andere Inhalte Dritter, wie zum Beispiel RSS-Feeds oder Grafiken von anderen Websites einbinden. Die Nutzung dieser Angebote setzt voraus, dass die Anbieter dieser Angebote die IP-Adresse der Nutzer erfassen, da sie ohne die IP-Adresse die Inhalte nicht an den Browser des jeweiligen Nutzers senden könnten. Die IP-Adresse ist damit für die Darstellung dieser Inhalte erforderlich.

Auskunft

Nach dem Bundesdatenschutzgesetz haben Sie ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten Daten sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Fragen hierzu können Sie über die folgende E-Mail-Adresse stellen: privacy@belfor.com.