0900 4321 4321 24/7 alarmnummer

Stilstand is achteruitgang, luidt het gezegde. Dat gaat zeker op voor uw bedrijf. Immers, elke dag, uur, of minuut zonder productie kost immers omzet. Een calamiteit, zoals een brand, explosie, storm of wateroverlast, is dan ook een ongewenste verstoring van het productieproces. En brengt steevast meer werk en rompslomp met zich mee dan u lief is. Om over de financiële gevolgen, direct of indirect, maar te zwijgen.

Hoeveel aandacht u ook besteedt aan preventie en risicomanagement, een schade is nooit helemaal te voorkomen. Mensen maken fouten, machines gaan stuk of er kan kortsluiting in ontstaan. Juist dan is het zaak de gevolgen ervan tot een minimum te beperken. Zodat u uw productieproces zo snel als mogelijk weer kan hervatten. Tijd is immers geld.

De eerste uren na een calamiteit zijn dan ook van cruciaal belang. Hoe eerder de juiste maatregelen worden getroffen, des te beter het is en des te lager de eventuele gevolgschade uitvalt. Klanten van ons BELFOR het RED ALERT® Calamiteiten Programma hebben daarbij een extra voordeel. Samen met onze specialisten hebben zij vooraf  nagedacht over de risico’s die hun onderneming loopt en hebben in nauw onderling overleg een calamiteitenplan opgesteld, dat speciaal is toegesneden op hun bedrijf.

Kortom, een goede voorbereiding is het halve werk. De praktijk van alledag bewijst dat. Klanten van het RED ALERT® programma beperken daadwerkelijk de onderbreking van de productie en financiële gevolgen van de schade. Daarbij houdt u zelf de regie, maar bent u zich verzekerd van een team met specialisten aan uw zijde, die als geen ander ervaring hebben met de aanpak van calamiteiten. Een geruststellende gedachte, nietwaar?