0800 24 24 7 24H Noodnummer

Schadebeperking: wanneer snel eigenlijk al te traag is:

Eerst stabiliseren, dan saneren

De eerste 24 uur na een schade zijn van vitaal belang! Weersinvloeden en het aanwezige vocht kunnen de schade onherstelbaar groot maken.Door het snel en adequaat uitvoeren van de noodzakelijke schadebeperkende maatregelen, wordt maar al te vaak het verschil tussen herstel en totaal verlies gemaakt. Dat u hiervoor een professionele partner heeft is essentieel. BELFOR helpt u de vernietigende (chemische) reacties te stoppen en om te keren. Na dit stabilisatieproces, kunnen aansluitend de sanerings- en reconditioneringswerkzaamheden gestart worden. Hierdoor kan uw bedrijfsonderbreking tot een minimum beperkt worden.

Een overzicht van de eerste schadebeperkende maatregelen:

  • Dichtmaken van het pand zoals deuren, ramen, daken
  • Afvoeren van (blus)water, drogen en ventileren
  • Veiligstellen van elektronische apparatuur
  • Afbraak en evacuatie van onherstelbare delen en inhoud
  • Voorkomen van corrosievorming
  • Informeren van alle betrokken partijen
  • ...

Wat indien men geen schadebeperkende maatregelen uitvoert…?
Wanneer er geen schadebeperkende maatregelen worden genomen, kan dit grote nadelige gevolgen hebben. In de regel zal de ontstane schade in een snel tempo toenemen. Hoe langer schadebeperkende maatregelen uitblijven, hoe langer het herstel in beslag zal nemen. Indien er geen schadebeperkende maatregelen worden getroffen, kan de schade zelfs de grens van herstel passeren. Dat dit een enorme invloed heeft op de bedrijfsvoering hoeft geen nadere toelichting. Het verlies van marktaandeel en de imagoschade heeft reeds vele bedrijven in grote problemen gebracht. Samen met BELFOR kunt u de materiële, financiële en commerciële schade tot een minimum beperken. Wij zijn slechts één telefoontje van u verwijderd!