0800 24 24 7 24H Noodnummer

Droging & Sanering Gebouwen, Constructies & Inhoud

Water lijkt doorgaans minder schadelijk, maar is even meedogenloos als bijvoorbeeld een brandschade. In eerste instantie zal het vocht uw gebouw, inventaris, machines, elektronica en documenten aantasten. Vervolgens treden problemen als stankoverlast, schimmelvorming en bacteriële aantastingen op. Langdurige verstoring van de bedrijfsprocessen kunnen zonder meer het gevolg zijn van een waterschade.

Vakkundige droging door BELFOR
Als gespecialiseerd en ervaren bedrijf op het gebied van brand- en waterschadesanering, weten wij wat te doen, wanneer we dat moeten doen en hoe we dat moeten doen. BELFOR beschikt over alle state-of-the-art technieken op het gebied van geforceerde droging, verwarming en ventilatie.

Wij kunnen u helpen na schade ten gevolge van:
Storm, regenwater, overstromingen, smeltwater, leidingbreuk, verstopte afvoeren, bluswater...

Onze oplossingen:

  • Analyseren van de schade
  • Verwijderen van het water en veilig stellen van inventaris en apparatuur
  • Opmaken van een drogings- en herstelprotocol
  • Uitvoeren van een volledige droging/ontvochtiging
  • Drogen en saneren van gebouw, inventarissen, voorraden en andere inhoud
  • Conserveren van machines, elektronische apparatuur, documenten,…
  • Ontgeuren indien noodzakelijk
  • Verwijderen schimmelvorming

Onze Klanten getuigen…
Klik hier om een aantal klantengetuigenissen te lezen.