0800 24 24 7 24H Noodnummer

Schadebeperking na brandschade

Elke seconde telt, Reactiesnelheid maakt het verschil!

De schade als gevolg van een brand wordt doorgaans groter naarmate de tijd verloopt. De eerste 24u na de schade zijn daarom ook van vitaal belang! Door het snel en professioneel uitvoeren van de noodzakelijke schadebeperkende maatregelen, wordt vaak het verschil gemaakt tussen herstel en totaal verlies. Hoe langer de schadebeperkende maatregelen uitblijven, hoe langer het herstel in beslag zal nemen. Wanneer er geen schadebeperkende maatregelen worden genomen, kunnen de schadelijke en agressieve stoffen die bij een brand vrijkomen voor corrosievorming zorgen en de schade zelfs onherstelbaar maken.

Door het uitvoeren van schadebeperkende maatregelen, worden de chemische reacties ten gevolge van de brand stopgezet. Daarna kunnen de saneringswerkzaamheden worden gestart.

Na een brand, kunnen onder andere volgende schadebeperkende maatregelen door ons worden uitgevoerd: 

  • Dichtmaken van ramen, deuren, daken...
  • Afvoeren van verbrande resten
  • Evacuatie van inhoud uit de getroffen ruimtes
  • Beschermen van apparatuur en/of metalen delen tegen corrosie
  • ...