03360 24/7 vakttelefon

FAQ

Hva gjør jeg hvis vannet spruter fra et vannrør i kjøkkenskap eller lignende.

  • Steng av vannet.
  • Tørk opp så mye vann som mulig.
  • Ring ditt forsikringsselskap å meld fra hva som har skjedd hos deg.
  • Får du ikke stengt vannet, ring rørlegger umiddelbart.
  • Er du usikker, ring BELFOR NORWAY AS så kan vi gi deg råd om hva du bør gjøre.

Er skaden dekningsmessig?

Det er det skadebehandler hos ditt forsikringsselskap som avgjør, vi formidler informasjon og kommer tilbake til deg med svar så snart det foreligger.

Hva skjer videre hos meg hvis skaden dekkes av mitt forsikringsselskap?

Dekkes skaden starter vi sanering etter avtale med deg. Vi gjør nødvendig riving og demontering og monterer avfukter for å tørke ut skaden raskest mulig.

Kan jeg bo i huset mens skadeutbedringen pågår?

Vi lager en provisorisk løsning så du har mulighet til å bo i ditt hus.

Dekker mitt forsikringsselskap skade på løsøre i benkeskap?

Er skaden dekningsmessig og du har din innbo forsikring og bygningsforsikring i samme forsikringsselskap dekkes den, har du innboforsikring i et annet forsikringsselskap må du melde skaden på ditt innbo til dem.

Hvor lenge må avfukter tørke ut skaden?

Det vil vår fuktteknikker vurdere, er det vått i konstruksjonen under din parkett må avfukter stå på i 3 – 5 uker, vi kontakter deg og gjør en fuktmåling om 3 uker, du vil da få beskjed om det er klart for å gjenoppbygge skaden eller om det må tørke lenger.

Får jeg betalt for strøm en avfukter bruker?

Ja, det gjør du. Du får tilbakebetalt i forhold til hvor mange KW avfukter har brukt, pengene får du tilbakebetalt når skadesaken er ferdig utbedret.

Kan avfukter stå på når jeg reiser bort eller sover?

Det kan den, jo mer den står på jo raskere vil skadeutbedringen gå.

Kan jeg gjøre noe selv for å slippe å betale egenandel?

Det kan du, du kan f. eks flytte vekk innbo som må fjernes for at vi skal få revet parkett, samt at du kan rengjøre når vi er ferdige med våre arbeider.

Kan jeg velge laminat i stedet for parkett som er skadet?

Det kan du, er kostnad lavere ved å montere laminat vil du ha penger til gode til f. eks å betale egenandel, blir kostnad høyere må du betale differansen mellom det forsikringsselskapet dekker og den faktiske kostnad.