03360 24/7 vakttelefon

Etiske retningslinjer og varsling i henhold til Europeisk varslingslov

BELFOR er verdens ledende skadesaneringsselskap, og sysselsetter totalt 14 000 personer i 29 land og mer enn 550 filialer. Belfors forretningsformål er restaurering av infrastruktur og inventar etter brann-, vann- og stormskader samt naturkatastrofer. Arbeidsområdene spenner fra private hjem, kommersielle bedrifter og store industrianlegg til skip og vindturbiner.

Hos BELFOR utfører vi sakkyndig restaureringshjelp når det er nødvendig etter skade. Vi er stolte av å få kundene våre raskt tilbake i virksomhet eller tilbake til hjemmene deres etter en katastrofe.

Ved å gjøre dette oppfyller vi vårt serviceløfte:

WE MAKE IT UNDONE

BELFOR begrunner sin suksess og omdømme med at leverandører og underleverandører viser de høyeste standarder for oppførsel, behandling av andre, rettferdighet, ærlighet og integritet i sitt arbeid. I tillegg opptrer vi ansvarlig overfor samfunnet, på en ressursbevarende og bærekraftig måte overfor miljøet.

Dette er oppsummert av våre tre selskapsverdier:

  • RESPEKT – Vær respektfull i din omgang med mennesker og miljø
  • INTEGRITET – Vær ærlig og tro mot reglene dine
  • ENGASJEMENT - Vær rettferdig og korrekt

Varsling:

Hvis, til tross for våre høye standarder, en ansatt, leverandør eller underleverandør av BELFOR oppfører seg uærlig eller uetisk, eller til og med begår straffbare handlinger, kan du rapportere dette. Dette kan gjøres anonymt eller ved navn, via det eksterne rapporteringskontoret til BELFOR Europe GmbH. Som varsler er du beskyttet i henhold til kravene EU og lokale lover og regler.

Du kan få tilgang til rapporteringsskjemaet her

Hvis du har spørsmål om BELFORs etiske retningslinjer, de etiske standardene eller rapporteringssenteret, vennligst kontakt oss på e-post på csr@belfor.com.