800-856-3333 24-Hour Emergency Hotline

Indregulering af ventilationsanlæg og ventilation

birgitte.rasmussen
Tue, 09/21/2021 - 05:36

Ventilationsanlæg skal måles og indstilles for at køre korrekt, så de rigtige luftmængder blæses ind og ud af rummene

Indregulering af ventilationsanlæg og ventilation - få hjælp

Har du behov for skadeservice pga. vandskade, brandskade, indbrud, stormskade eller noget helt andet, har BELFOR Danmark mere end 40 års erfaring indenfor akut og effektiv skadeservice, affugtning, rengøring, afdækning, sikring af indbo og bygning og meget mere.

Kontakt vores døgnbemandede vagtcentral for at høre mere på tlf. 70 44 47 87

Hvorfor er det vigtigt, at der udføres indregulering af ventilationsanlæg og ventilation?

For at et ventilationsanlæg skal kunne køre korrekt, skal det måles og indstilles, så de rigtige luftmængder blæses ind og ud fra rummene igen. Det er vigtigt, at anlægget kører med så lavt strømforbrug som muligt.

Vi udfører professionel ventilationsrens.

Hvordan foretager BELFOR indregulering af ventilationsanlæg og ventilation?

Indregulering kræver professionelt luftmålings­udstyr, som kan måle luftmængderne i bygninger.

Indreguleringen tager udgangspunkt i, hvor meget luft der skal udskiftes, og hvordan fordelingen skal være mellem fugtige rum og opholdsrum.

Vi balancerer luftskiftet ved at justere anlæggets hovedkanaler, så anlæggets indblæsning og udsugning skifter den rigtige mængde luft ud og sikrer balance mellem mængden af luft, der blæses ind i boligen og suges ud af boligen igen.

Luftmængderne fordeles mellem de forskellige rum, så der hele tiden er en luftmængde i hvert rum, der svarer til rummets areal.

Herefter finjusterer vi luftstrømmene ved ventilerne, indtil udsugningen og indblæsningen er i balance - uden at det skaber træk i rummene.

Læs også om hvordan vi hjælper med: