70 15 38 00 Døgnvagt

FAQ

Når skaden er sket - Information til dig der har fået en skade

At blive ramt af en skade kan være svært og uoverskueligt. Derfor har vi samlet værdifuld information til dig her, der gerne skulle besvare dine spørgsmål.

Hvad kan du selv gøre?

 • Frasortér særlige værdifulde effekter, fx smykker, som ikke har lidt skade, og du selv kan opbevare under sagsforløbet.
 • Særlige værdifulde effekter, som skal repareres eller du ikke selv kan opbevare, bør oplyses til BELFOR, så du er sikker på korrekt registrering.
 • Find og medtag effekter, som du skal bruge i nær fremtid: Det gælder fx medicin, personlige papirer, regninger, kreditkort, pas, kørekort, sygesikringsbevis, briller, kontaktlinser og tøj.
 • Hvis der er effekter som skal skadesudbedres, og du akut skal bruge, bedes dette oplyses til BELFOR for ekspresbehandling.
 • Opstår der senere behov for akut afhentning af effekter fra opmagasinering, kan det ske efter nærmere aftale. Giv os mindst 3 dages varsel og saml sammen, så alt kan ordnes på én gang.
 • Hvis din skade kræver midlertidig fraflytning af boligen, og du selv sørger for genhusning, bedes ny adresse og telefonnummer oplyses til BELFOR, så du kan kontaktes under sagsforløbet.
 • Hvis der opstilles en maskine til affugtning, bedes du nøje læse vejledningen i denne folder og evt. på maskinen.
 • Når dine effekter kommer tilbage, og du har tømt flyttekasserne, bedes du kontakte os for afhentning af tomme kasser.
 • Skulle der, mod forventning, være noget som ikke er udbedret til din tilfredshed, bedes du kontakte os for nærmere aftale.

Affugtning

Hvis din skade kræver affugtning, bliver der opstillet en maskine til formålet. Du bedes være opmærksom på følgende:

 • Hold døre og vinduer lukkede i de rum der affugtes
 • Maskinen skal så vidt muligt holdes i gang hele døgnet (kontakt os hvis driftsstop)
 • Justér ikke på maskinens knapper
 • Tøm maskinens vandbeholder, medmindre andet er aftalt
 • Se evt. vejledning på maskinen

Vi vil, hvis det er nødvendigt, løbende komme forbi og foretage kontrol og måling af processen så du er sikker på, at alt sker iht. planen.

Efter affugtning sender BELFOR en opgørelse af elforbruget, så godtgørelse kan ske hos forsikringsselskabet. NB! Påbegynd ikke renovering, fx etablering af nye væg- og gulvbelægninger, før der foreligger en afsluttende fugtrapport fra BELFOR.

 

1. Akut skadeservice

Når skaden er sket, gælder det om at handle hurtigt og effektivt.  I første omgang vil vores specialuddannede mandskab på skadestedet hjælpe med at:

 • Redde hvad der kan og bør reddes
 • Beskytte og sikre dine værdier
 • Stoppe eller begrænse skadens omfang
 • Forebygge og minimere følgeskader
 • Sortere og registrere skadede effekter
 • Udføre behørig oprydning og rengøring

Herunder sørger vi for evt. afdækning, opsugning af vand, korrosions-måling og -forebyggelse, fotografering, dokumentation, sporbevaring, samt bortskaffelse af effekter, der ikke betaler sig at skadesudbedre.

I tilfælde af brandskade vil vores indsats ske i tæt samarbejde og koordination med brandvæsen og politi.

Hvis skaden medfører, at du og din familie skal have en midlertidig bolig, hjælper vi også med genhusning i samarbejde med dit forsikringsselskab.

 

2. Anmeldelse

Det forventes, at du allerede har anmeldt skaden til dit forsikringsselskab eller deres døgnvagt. BELFOR sørger for at orientere forsikringsselskabet om skadeomfanget, den indsats vi har ydet, og de tiltag der skal til for at udbedre skaden.

 

3. Skadeopgørelse

Når dit forsikringsselskab har besluttet hvordan vurdering og værdiansættelse af skadeomfanget skal ske, bliver du enten kontaktet af en taksator for besigtigelse af skaden eller af os for nærmere aftale om skadesopgørelse.

 

4. Videre skadeservice

Herefter skal skader udbedres, og der koordineres om dette varetages af BELFOR eller anden leverandør.

Alt sker naturligvis i samråd med dig, og vi sørger for den løbende kontakt og rapportering til dit forsikringsselskab samt evt. godkendelse af prisoverslag.

 

Bygninger, bygningsdele og lokaler
Det skal besluttes om der er overflader, fx tapet, loft og gulve, der skal renoveres eller udskiftes. Og om der er bygningsdele og konstruktioner, som kræver eftersyn.

Hvis BELFOR, helt eller delvist, skal varetage skadesudbed ringen, kan vi stå for totalentreprisen eller enkelte områder med håndværksspecialer såsom VVS-, elektriker-, tømrer-, snedker-, murer-, og malerarbejde.

Vi har også ekspertise i alle former for sanering og rensning. Bl.a. inden for fugt, råd, svamp og skimmel, facade-, graffiti- og olieskade-sanering, samt rensning af ventilationsanlæg og skakt.

Sidst, men ikke mindst, kan vi sørge for oprydning og specialrengøring. Herunder lugtsanering, hvor evt. lugtgener fjernes.

Indbo og løsøre
Nogle skader kan udbedres på stedet. I andre tilfælde må skadede effekter bringes til vores skadecenter.

Ved større skader, især når indendørs istandsættelse er påkrævet, kan det være nødvendigt at tømme lokaler eller hele boligen for indbo. I så fald sørger vi for omhyggelig nedpakning og sikker opmagasinering. I vores skadecenter vil dine effekter blive finsorteret og vurderet.  Ting, der ikke betaler sig at reparere, vil blive frasorteret og opgjort, så erstatning kan aftales mellem dig og dit forsikringsselskab.

BELFOR har specialister inden for forskellige typer af indbo. Derudover har vi omfattende faciliteter samt de nyeste teknologier og maskiner til rådighed. Vi skadesudbedrer bl.a.:

 • El-artikler og elektronik
 • Tøj og tekstiler
 • Møbler og tæpper
 • Malerier og andre antikviteter
 • Bøger og papirer
 • Glas, porcelæn, og sølvtøj
 • Legetøj og øvrige løsøre

Vi håndterer alt fra masseproducerede produkter til dyre ægte tæpper, lædermøbler og eksklusive designermøbler. Også komplekse opgaver med møbel restaurering og -konservering samt enhver form for AV- og IT-udstyr, hvor vi kan sørge for sikring og overførsel af data samt geninstallering af software.

Aflevering
Når din bolig er skadesudbedret, bliver de renoverede effekter tilbageleveret. Større indbo kan placeres og monteres som før skaden indtraf. Øvrige ting skal du selv pakke ud og sætte på plads. Tomme flyttekasser afhentes på din adresse, når udpakning er sket.

 

Dine ting er i sikre hænder hos os

Det er ikke let at overlade sine ejendele til andre, og vi gør vores bedste for at leve op til tilliden.

Det gør vi dels ved at have veluddannede medarbejdere, der har stor viden om risici og følgevirkninger af forskellige renoveringsmetoder. Og dels ved at have moderne lagerfaciliteter med høj sikkerhed, konstant overvågning og klimastyring. Hos BELFOR sker udbedring af effekter altid med så milde rengøringsmidler som muligt. Det skåner både dine ting og miljøet.

 

Kontakt os

Kontorets telefontider er mandag-torsdag kl. 07.00 - 15.00 og fredag kl. 07.00 - 14.30.

Uden for normal åbningstid kan du altid ringe på 70 15 38 00.