70 15 38 00 Døgnvagt

Døgnvagtcentral

Vores vagtcentral er åben 24/7 og bemandes af et kompetent team af medarbejdere med mange års erfaring i at håndtere forsikringsskader og kundehenvendelser. Vi kan tilbyde en kundeunik telefonmodtagelse, tilpassede procedurer, minimal ventetid og hurtig kontakt til rette person.

Vores vagtydelser er velegnet til større ejer- og boligforeninger, virksomheder og andre, der har specifikke behov og ønsker til visitering og håndtering af opkald. Disse inkluderer udsendelse til skadesstop, rekvirering af håndværkere, forholdsordrer til brug ved visitering, individuel rapportering, statistik og adgang til vores online sagssystem 5C.

Andels-, ejer- eller lejerforeninger og virksomheder, som kun har behov for at kunne kalde på akut skadestop, kan vi naturligvis tilbyde beredskabsaftaler. Aftalen giver adgang til udsendelse af skadestop, samt et telefonmærkat med telefonnummer på akut til opsætning i bygningen.

Vi kan tilbyde en skræddersyet samarbejdsaftale, der sikrer jer fordelagtige kommercielle konditioner, herunder status som prioritetskunde.  Som aftalekunde hos BELFOR, passer vi jeres vagttelefon udenfor normal arbejdstid - alle ugens dage, året rundt. Samtidig kan vi mod ekstra gebyr, varetage jeres vagttelefon i tilfælde af ferie, kursusdage, el.lign., så I kan sikre at der altid er nogen i den anden ende af røret.