0900 4321 4321 24/7 alarmnummer

Wat kan je doen na de overstroming?

Het plotselinge verlies van bezittingen en eigendom is al erg genoeg voor iedereen die erdoor getroffen wordt. Door de grote schade die door de ontketende watermassa's en de ruimtelijke uitbreiding wordt aangericht, gaat de gebruikelijke infrastructuur meestal abrupt ten onder: Geen elektriciteit, geen gas, geen water, geen gsm-netwerk, geen functionerende verkeerswegen hebben een bijkomend belastend effect op de schade die u persoonlijk heeft geleden. Toch is het belangrijk om zelfs in deze situatie je hoofd koel te houden.

Als gedupeerde is het belangrijkste doel om de schade zo snel mogelijk te herstellen en terug te keren naar de normale situatie: of het nu is om weer binnen de eigen vier muren te wonen of om zo snel mogelijk de weg terug te vinden in het privé- en/of het beroepsleven:

 1. Ondanks alle consternatie en emotionele stress - houd het hoofd helder en breng jezelf of anderen niet in gevaar.
   
 2. Vermijd gevaren bij het opruimen. Voordat je begint met opruimen, zorg ervoor dat er geen gevaar is dat gebouwen instorten. 
   
 3. Let tijdens de opruimwerkzaamheden ook op informatie van de gemeente, de hulpdiensten en de plaatselijke energiebedrijven.
 4. Elektrische verdeelkasten, elektrische installaties en verwarmingsinstallaties (met inbegrip van stookolietanks) moeten door specialisten worden gecontroleerd alvorens zij opnieuw in gebruik worden genomen.
   
 5. Na de overstroming is het van belang een overzicht te krijgen van de omvang van de schade en deze te documenteren in de vorm van een uitgebreide inventaris. Maak foto's van de schade. Als alles eenmaal is opgeruimd, is het voor buitenstaanders, experts en verzekeraars moeilijk om de werkelijke oorspronkelijke omvang van de schade te begrijpen.
   
 6. Of je nu een verzekering tegen natuurrampen hebt of niet, neem altijd contact op met uw verzekeraar en of tussenpersoon (opstal, inboedel).
   
 7. Verzekerd of niet: Correct uitgevoerde (onmiddellijke) maatregelen verminderen het totale schadebedrag uiteindelijk vaak aanzienlijk.
   
 8. Let er tegelijkertijd op dat je niet te snel opruimt, want dat kan de schade vergroten.
   
 9. Intern een persoon aanwijzen om het te verrichten werk en de te ontvangen informatie te coördineren. Op die manier creëer je jouw eigen "hoofd van operaties" dat een waardevol communicatiepunt wordt voor vragen van externe krachten.
   
 10. Draag geschikte beschermende kleding (laarzen, veiligheidsbril, FFP 2-masker, handschoenen) om contact met het vervuilde water en de modder zo mogelijk te vermijden en tegelijkertijd de COVID 19 niet uit het oog te verliezen.
   
 11. Indien olievlekken of andere verontreinigende stoffen zoals verf, vernis, pesticiden en chemicaliën worden ontdekt, de brandweer waarschuwen.
   
 12. Als er nog water staat: met het leegpompen van uw woning of bedrijfspand mag pas worden begonnen als het (grond)waterpeil voldoende is gedaald om schade door opwaartse druk aan de fundering, de vloerplaat of de vloerpan te voorkomen.
   
 13. Pomp het water weg en verwijder de waterresten en de modder voordat deze opdroogt en moeilijk te verplaatsen wordt.
   
 14. Defecte, bevuilde meubelen horen niet bij het huisvuil, net zomin als bedorven voedsel, maar moeten op de juiste wijze worden afgevoerd.
   
 15. Zo spoedig mogelijk beginnen met (technisch) drogen om verdere structurele schade of schimmelvorming te voorkomen. Op de juiste wijze ingezette apparatuur kan het herstelproces versnellen.

Alle bovenstaande tips zijn slechts aanbevelingen en kunnen niet in de plaats komen van een professionele en deskundige beoordeling van jouw schade, dit gezien de zeer uiteenlopende soorten schades.

Schade-Experts en professionele herstelbedrijven werken gewoonlijk volgens bepaalde patronen en procedures:

 • Aanbeveling van de nodige onmiddellijke maatregelen om materiële activa te redden en gevaar af te wenden,
 • Bepaling van de belasting met verontreinigende stoffen
 • Uitvoering van risico-evaluaties en gelijktijdige afleiding van passende beschermingsmaatregelen
 • Bepaling van de omvang van de schade
 • Opstelling van een sanerings- en verwijderingsconcept (gffs. in coördinatie met de autoriteiten).
 • Uitvoering van de sanering / herstel

Diagnoses op afstand?

Wij worden herhaaldelijk gevraagd om een "diagnose op afstand", tips en aanbevelingen. Als professionals weten wij dat een professioneel op maat gemaakte droog- en herstelmaatregel niet haalbaar is zonder een individuele, gedetailleerde schade-inspectie ter plaatse. De kloof tussen algemeen advies en de werkelijke situatie op de plaats van de schade is eenvoudigweg te groot en houdt bovendien veel risico's in. Alleen aan de hand van een deskundig onderzoek van de schade door een deskundige kan nauwkeurig worden uitgemaakt of technische droging en de daarmee gepaard gaande extra uitgaven noodzakelijk zijn. Een individuele evaluatie van de schade is noodzakelijk omdat geen twee schades gelijk zijn. Gebouwtypes, vormen en constructies zijn daarvoor te divers. Bovendien hangt het af van de gebruikte materialen en het soort gebruik van het gebouw.