800-856-3333 24-Hour Emergency Hotline

ประสบการณ์

ประสบการณ์นานกว่า 35 ปี นั่นคือระยะเวลาที่เราอยู่ในวงการกู้สภาพจากภัยพิบัติ เราแก้ไขปัญหาภัยพิบัติตั้งแต่ไฟไหม้ในบริเวณเดี่ยวไปจนถึงแผ่นดินไหวและสึนามิขนาดใหญ่ การกู้สภาพทรัพย์สินหลากหลายประเภท เช่น เอกสารและอุปกรณ์ในห้องสะอาด สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ

ประสบการณ์เหล่านี้ช่วยให้เราขัดเกลาวิธีปฏิบัติที่ดีเลิศและกระบวนการทำงาน ความรู้ที่พัฒนาในศูนย์วิจัยและพัฒนามิวนิค ประเทศเยอรมนี ได้ถูกนำมาแบ่งปันและใช้กับทีมผู้เชี่ยวชาญงานกู้สภาพและพนักงานสนับสนุนในระดับสากลทั่วโลก

นอกจากนี้ ยังมีการจัดการฝึกอบรมและการฝึกเชิงปฏิบัติที่มิวนิคสำหรับหุ้นส่วนและลูกค้าในอุตสาหกรรมประกันภัย