+66 2 182 5186 สายด่วนฉุกเฉิน 24/7

ประสบการณ์นานกว่า 35 ปี นั่นคือระยะเวลาที่เราอยู่ในวงการกู้คืนสภาพภัยพิบัติ เราแก้ไขปัญหาภัยพิบัติตั้งแต่ไฟไหม้ในบริเวณเดี่ยวไปจนถึงแผ่นดินไหวและสึนามิขนาดใหญ่ การกู้คืนสภาพทรัพย์สินหลากหลายประเภท เช่น เอกสารและอุปกรณ์ในห้องสะอาด สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ  

ประสบการณ์เหล่านี้ช่วยให้เราขัดเกลาวิธีปฏิบัติที่ดีเลิศและกระบวนการทำงาน ความรู้ที่พัฒนาในศูนย์วิจัยและพัฒนามิวนิค ประเทศเยอรมนี ได้ถูกนำมาแบ่งปันและใช้กับทีมผู้เชี่ยวชาญงานกู้สภาพและพนักงานสนับสนุนในระดับสากลทั่วโลก นอกจากนี้ 

ยังมีการจัดการฝึกอบรมและการฝึกเชิงปฏิบัติที่มิวนิคสำหรับหุ้นส่วนและลูกค้าในอุตสาหกรรมประกันภัย