+66 2 182 5186 สายด่วนฉุกเฉิน 24/7

ความคล่องตัว

ความคล่องตัว

เมื่อเกิดภัยพิบัติ บุคลากรและอุปกรณ์ของเราพร้อมเคลื่อนเข้าประจำที่ภายใน 24 ชั่วโมง นี่คือจุดเด่นของบริการของเรา ความสามารถเช่นนี้เป็นไปได้เพราะการใช้ชุดอุปกรณ์ที่ตรงตามระเบียบการขนส่งระหว่างประเทศ ความร่วมมือระดับสากลกับบริษัทโลจิสติกส์ โกดังเก็บสารเคมีและอุปกรณ์ที่จัดวางอย่างมีกลยุทธ์ ขั้นตอนการผ่านพิธีการศุลกากรที่รวดเร็ว และทีมผู้เชี่ยวชาญงานกู้สภาพที่มีความคล่องตัวสูง