+66 2 182 5186 สายด่วนฉุกเฉิน 24/7

ความเป็นสากล

พวกเราทำงานเป็นเครือข่ายทั่วโลกและในท้องถิ่น เมื่อเกิดหายนะทางธรรมชาติ หรือไฟไหม้หรือน้ำท่วมโรงงานขนาดใหญ่ ทีมผู้จัดการ ที่ปรึกษา และช่างเทคนิคสากลพร้อมปฏิบัติงานภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงทุกที่ทั่วโลก ภายใต้ผู้นำโครงการในเอเชีย คุณสามารถวางใจว่าการกู้คืนสภาพจะสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล