800 235 367 24h/7 dni w tygodniu

Kompleksowe usunięcie skutków powodzi, zalania

Co to jest?
Zalanie budynku wodami powodziowymi powoduje powstanie bardzo wielu problemów. Mamy do czynienia z ogromem szkód trudnych do samodzielnego rozwiązania. W budynku znajdują się osady popowodziowe, zanieczyszczenia biologiczne i chemiczne (substancje ropopochodne, środki ochrony roślin). Woda dostaje się w warstwę izolacyjną w posadzkach i ścianach. Materiały budowlane nasiąkają wodą. Stajemy przed dylematem, co robić dalej? Czy jesteśmy w stanie samodzielnie poradzić z usunięciem skutków powodzi? Szukasz profesjonalnego rozwiązania? BELFOR ma dla ciebie gotowe rozwiązanie.

Jak to robimy?
Firma BELFOR proponuje Państwu kompleksowe rozwiązanie problemów związanych z usunięciem skutków powodzi. BELFOR wie jak Ci pomóc! Nasz inżynier po zgłoszeniu szkody niezwłocznie uda się do Państwa na bezpłatne oględziny. Na ich podstawie przygotujemy ofertę na usunięcie skutków zalania, która zgodnie z Państwa życzeniem może obejmować pełen zakres prac, niezbędnych do przywrócenia budynku do stanu sprzed szkody.

Jakie masz z tego korzyści?
Angażując specjalistów BELFOR zyskujesz dostęp do najlepszej wiedzy na rynku. Nasi inżynierowie zaproponują ci całościowe rozwiązanie twoich problemów. Nie musisz szukać fachowców z różnych dziedzin, BELFOR wykona dla Ciebie pełen zakres prac naprawczych lub wybraną ich część.

Oferta dla Ciebie:

 • usunięcie wody i osadów popowodziowych
 • chemiczna dezynfekcja budynku
 • dekontaminacja
 • osuszanie budynku
 • osuszanie warstw izolacyjnych
 • osuszanie elewacji
 • restytucja wyposażenia
 • osuszanie książek i dokumentów
 • prace remontowo-budowlane
 • przygotowanie planu naprawczego, określenie niezbędnego zakresu prac

Pamiętaj o:

 • Odłączeniu zasilania przez uprawnionego elektryka
 • Jak najszybszym podjęciu działań zabezpieczających i ratowniczych
 • Zabezpieczenie terenu przed nieuprawnionym wejściem osób postronnych