800 235 367 24h/7 dni w tygodniu

Osuszanie

W przypadku wystąpienia szkody spowodowanej zalaniem czy też powodzią, musimy podjąć niezbędne działania zmierzające do całkowitego usunięcia zaistniałej szkody. Aby podjąć skuteczne działania niezbędne jest przeprowadzenie bezpłatnych oględzin. Nasz wykwalifikowany technik osuszania, zaproponuje Państwu zastosowanie odpowiednej metody osuszania i niezwłocznie przedstawi ofertę. Specjalizujemy się w: osuszanie budynków, osuszanie warstw izolacyjnych, osuszanie książek i dokumentów.

Miałeś szkodę, zagłoś ją do nas, my zaproponujemy ci:

  • Przeprowadzenie oględzin i dobór właściwej technologii osuszania jest dla Państwa bezpłatny.
  • Po oględzinach proponujemy Państwu najlepsze rozwiązanie.
  • Przeprowadzenie szybko i fachowo niezbędnych prac osuszających.
  • W przypadku, gdy mają Państwo ubezpieczenie, współpracujemy z firmą ubezpieczeniową przy likwidacji Państwa szkody.
  • Przygotowujemy niezbędną dokumentacje, protokoły pomiarowe, kosztorysy i inne niezbędne dokumenty.