0900 4321 4321 24/7 alarmnummer

Afgelopen week heeft de jaarlijkse VCA-audit bij BELFOR (Nederland) B.V. en BELFOR Technology (Nederland) B.V. plaatsgevonden. Het VCA-systeem is al jaren opgezet en geïmplementeerd bij BELFOR en heeft het afgelopen jaar wederom bijgedragen aan een veilige en gezonde werkplek en werkomstandigheden voor alle medewerkers die voor BELFOR  werkzaam zijn.

 

Aan de hand van de door de externe auditor kritische en pragmatische beoordeling kan geconcludeerd worden dat aan alle eisen welke voor VCA* 2017/6.0 normering gelden wederom is voldaan.  De VCA-audit is dan ook zonder enige tekortkoming afgesloten.    

Begin oktober 2021 zal de jaarlijkse ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 en Salvage audit plaats gaan vinden.

BELFOR contactpersoon voor de pers

Patrick Neeleman
patrick.neeleman@nl.belfor.com
Phone:

+31 10 4624888