800-856-3333 24-Hour Emergency Hotline

Waarom BELFOR

"In de beperking toont zich de meester". Dit uit het Duits vertaalde gezegde van de bekende filosoof en dichter Goethe is zeker van toepassing op BELFOR. Vanuit de gedachte dat "wat je doet tóp moet zijn" hebben wij er bewust voor gekozen onze dienstverlening te concentreren rond calamiteiten: vóór, tijdens en na een dergelijke ingrijpende schadegebeurtenis. Als één van de weinigen in de markt, zo niet de enige, hebben we van dit specialisme onze core business gemaakt.

Op dat terrein bieden we een breed scala aan diensten aan: maatwerkoplossingen die zowel calamiteiten helpen te voorkomen als praktische toepassingen die eraan bijdragen dat de effecten van een schade snel verholpen worden en zowel de financiële als andere gevolgen ervan voor gedupeerden tot een minimum worden beperkt.

Het brede dienstverleningspalet van BELFOR;

  • Advies op het gebied van preventie en het samenstellen van risk-management plannen ter voorkoming van calamiteiten en ter beperking van de effecten ervan;
  • Preventief onderhoud: professionele maatregelen die zowel de ‘levensduur’ van opstallen van woningen, bedrijfsgebouwen en andere panden als die van machines en andere elektronica verlengen;
  • RED ALERT®: praktische hulpverlening bij calamiteiten;
  • Brand- en roetschadesanering: snelle, praktische en vooral effectieve (gevolg)schade beperkende oplossingen voor opstallen, inboedels/inventarissen als elektronica;
  • Waterschade: snel en professioneel drogen van door water en/of vocht aangetaste gebouwen, inboedels, inventarissen, opstallen, elektronica en (fijn)mechanica. Met een grote mate van schadebeperking tot gevolg;
  • Reconditionering van machines en andere elektronica, groot en klein na calamiteiten;
  • Lekdetectie: het snel en vakkundig ‘breek- en hak vrij’ opsporen van lekkages in alle mogelijke leidingen;
  • Schimmelsanering;
  • Bouwkundig herstel: snel en professioneel herstel van door brand, storm, water of explosie beschadigde gebouwen;
  • Data recovery: het veilig stellen van data op beschadigde computers.