0900 4321 4321 24/7 alarmnummer

Kennis is (onze) kracht!

Kennis is macht, luidt het gezegde dat wij van harte onderschrijven. Het is één van de zaken waarin wij ons kunnen onderscheiden en onze meerwaarde aan opdrachtgevers en hun klanten tastbaar kunnen maken.

Kennis en permanente educatie zitten dan ook in ons DNA. Dat begint al bij de aanstelling. Daarin selecteren we enerzijds sterk op know how, ervaring en (technische) kennis en anderzijds op motivatie, oplossingsgerichtheid, empathie en communicatieve vaardigheden. Eenmaal in dienst krijgt men een uitgebreide vakopleiding, toegespitst op hun functie, en daarna vindt permanent (bij)scholing plaats om kennis van calamiteiten, producten, materialen en oplossingen up-to-date te houden. Niet zonder trots stellen wij vast dat wij als BELFOR binnen onze branche het meest investeren in opleidingen en trainingen van onze medewerkers.

Daartoe heeft BELFOR de beschikking over drie kenniscentra in de wereld, waarvan er één in Rotterdam is gevestigd en de beide anderen in Birmingham (USA) en München (Duitsland). Bij al die centra is een schat aan know how aanwezig over van alles wat raakvlakken heeft met ons brede vakgebied: van de meest uiteenlopende producten en materialen en hun specifieke eigenschappen tot praktische oplossingen voor welke schadeoorzaak dan ook. Kennis die niet is voorbehouden aan de eigen medewerkers, maar die ook continu wordt gedeeld met verzekeraars, makelaars, schade-experts en medewerkers van bedrijven, onder meer in de vorm van opleidingen, trainingen en seminars.

Bovendien kan continu een beroep worden gedaan op de elders in de wereld aanwezige kennis en ervaring bij de vele duizenden collega’s in 28 landen in de wereld. Zo ook op de specifieke know how die voor handen is in ons eigen laboratorium en afdeling  Development, die eveneens in München zijn gevestigd en waar al onze nieuwe reconditionerings- en hersteltechnieken worden ontwikkeld. Verder beschikt BELFOR in het Duitse Hamm over een eigen machinefabriek, die gespecialiseerd is het reconditioneren, onderhouden en repareren van mechanische installaties.