0900 4321 4321 24/7 alarmnummer

Reconditioneren van mechanica

Industriële ondernemingen zijn vaak volledig aangewezen op het storingsvrij functioneren van machineparken. Een storing in de ene machine heeft grote gevolgen voor de volgende fases in het productieproces. Echter, daar waar machines probleemloos veel productie-uren maken, is er ook vaak sprake van veel slijtage. Correctief reconditioneren, preventief reinigen of soms zelfs moderniseren van machines en apparatuur is in veel gevallen noodzakelijk om een concurrentiepositie veilig te stellen en processen ongestoord te laten verlopen. Wie de toenemende eisen van klanten wil beantwoorden, het hoofd wil bieden aan de concurrentie en probleemloze processen in stand wil houden kan zich geen machine-uitval veroorloven. En, indien dat dan toch gebeurt, moet de stilstandperiode zo kort mogelijk gehouden worden. Net zo kort als een telefoontje naar BELFOR duurt.

Een aanval tegen uitval
Het reconditioneren van machines en randapparatuur vereist een enorme vakkennis en kan slechts met de grootst mogelijke precisie succesvol worden uitgevoerd. Deze vakkennis en precisie zijn bij BELFOR in ruime mate aanwezig. BELFOR is samen met haar dochterbedrijf BELFOR Technology (Nederland) B.V. niet voor niets wereldwijd de grootste reconditioneerder van machinerieën op zowel correctief als preventief gebied. Of het nu een eenvoudige draaibank of een state of the art drukmachine is, een industriële robot of informatietechnologie. Daarbij combineren wij ruim 30 jaar ervaring met de meest recent ontwikkelde technologieën. Onze specialisten worden continu geïnformeerd en getraind op het gebied van nieuwe technieken. Door deze ervaring en het opleidingsniveau kunnen wij ook machines succesvol reconditioneren wanneer de originele tekeningen en handleidingen niet (meer) voorhanden zijn. Wij werken nauw samen met alle mogelijke producenten en ondernemingen op het gebied van machines en elektronica. Het herstellen zal dan ook altijd in samenwerking met de producent plaatsvinden waardoor het overnemen van garantietermijnen zelfs tot de mogelijkheid behoort.

Uitsluiten van gevolgschades
Na een calamiteit lijkt het soms dat een machine probleemloos blijft functioneren. Schadelijke substanties doen echter in het geniep hun schadelijke werk. Corrosievorming vindt plaats op locaties die aan het zicht onttrokken zijn en manifesteren zich vaak in een later stadium als storingen. BELFOR Technology gaat niet oppervlakkig te werk. Wanneer machines worden gereconditioneerd worden alle componenten behandeld zodat eventuele verborgen schadelijke stoffen voor 100% verdwenen zullen zijn. Het investeren in een professionele reconditionering bespaart daardoor op de langere termijn altijd kosten.

Op welke vlakken zijn wij actief?:

De soorten schades
Brandschades • Waterschades • Mechanische storingen • Inwerking van agressieve stoffen • Corrosieschade • Schade door oplosmiddelen

Alle soorten machines
Werktuigmachines • Drukkerijmachines • Textiel machinerieën • Verpakkingsmachines • Houtbewerkingmachines • Machines in de levensmiddelenindustrie • Staalverwerkende industriële machines • Walsen • Kunststofverwerkende machines

Onze activiteiten
Demontage – Montage • Transport en opslag • Reiniging van machines en (elektronische) randapparatuur • Modernisering van machines • Interne verhuizingen, transporten • Preventief onderhoud • Onderzoek en advies • Reparaties • Inbedrijfstelling • Garanties

Onze afdelingen
BELFOR Technology (Nederland) B.V. - Werktuigbouwkunde • Mechanica • Elektronica
BELFOR DeHaDe GmbH - Machinale bewerkingen