0900 4321 4321 24/7 alarmnummer

Reconditioneren van elektronica

Tegenwoordig zijn alle bedrijven en andere organisaties in grote mate afhankelijk van elektronische apparatuur. Storingen in elektronica kan leiden tot grote gevolgen voor de bedrijfsvoering.

Schijn bedriegt! 

Aanvankelijk lijken elektronische onderdelen verrassend goed weerstand te bieden tegen vervuiling en corrosie, maar in feite is na een incident onmiddellijke actie noodzakelijk. Het reconditioneren van elektronische componenten wordt binnen de BELFOR organisatie uitgevoerd door haar specialistische onderneming BELFOR Technology (Nederland) B.V. Omdat BELFOR (Nederland) B.V. zich heeft toegelegd op alle andere activiteiten na een calamiteit kent de combinatie van beide bedrijven dus een volledig dienstenpakket. Van gebouwen, inboedels, inventarissen, eenvoudige apparatuur tot het meest gecompliceerde hightech equipment.

BELFOR en BELFOR Technology gebruiken continue de meest recente technieken en middelen waardoor zij altijd pasklare oplossingen kunnen ontwikkelen, deels in eigen beheer en deels, indien nodig, in samenwerking met het R&D centrum van de internationale BELFOR groep. Daarnaast worden chemicaliën toegepast die speciaal zijn ontwikkeld door onze eigen producent Brand Chemie GmbH. De nauwe samenwerking met producenten en service organisaties zorgt ervoor dat garantie- en onderhoudsovereenkomsten kunnen worden behouden.

Wat wij zoal reconditioneren:

  • Audio- visuele apparatuur;
  • Farmaceutische apparatuur;
  • Computer (rand) apparatuur en servers;
  • Halfgeleiders;
  • Laboratoriumapparatuur;
  • Scheepselektronica en mechanica;
  • Luchtvaart en ruimtetechnologie;
  • Procestechnische apparatuur;
  • Elektriciteitscentrales;
  • Telecommunicatie apparatuur etc.

Zo precies als fijne-elektronica: de specialisten van BELFOR
Binnen vrijwel alle bedrijfsprocessen vormt de elektronica vaak de duurste en meest storingsgevoelige schakel. Vanwege deze reden hebben wij de meest moderne technologie hebben ontwikkeld om reconditioneren van alle denkbare apparatuur mogelijk te maken. Naast correctieve reconditionering na een calamiteit zijn wij in toenemende mate actief op het gebied van preventieve reconditionering. Immers voorkomen van storingen blijft altijd de beste optie!

Na een calamiteit is reconditioneren vaak de beste oplossing. De factor levertijden en de kosten voor vervanging zijn daarbij bepalend. Bedenk daarbij dat bedrijfsprocessen doorgaans sneller en effectiever opstarten wanneer de vertrouwde apparatuur weer beschikbaar komt.