0900 4321 4321 24/7 alarmnummer

Beredderingsmaatregelen

Calamiteiten in de vorm van brand- water- of stormschade vormen altijd een inbreuk op de bedrijfsvoering en brengen het voortbestaan van elke organisatie in gevaar. Schade als gevolg van dergelijke evenementen worden doorgaans groter naarmate de tijd voortschrijdt. De eerste 24 uur na een calamiteit zijn van doorslaggevend belang. Door het snel en adequate treffen van de noodzakelijke maatregelen wordt niet zelden het verschil tussen ‘herstel’ en ‘total loss’ gemaakt. Dat u daarbij een partner heeft waar u op kunt vertrouwen is essentieel. BELFOR is wereldwijd de marktleider op het gebied van calamiteitendiensten. Met 30 jaar ervaring, 300 vestigingen in 34 landen en ruim 9.200 volledig opgeleide, getrainde en ervaren medewerk(st)ers tot onze beschikking zijn wij overal, altijd en snel. In Nederland alleen al staan ruim 100 gemotiveerde specialisten voor u klaar om direct in actie te komen. BELFOR komt niet gewoonweg snel... maar zelfs onmiddellijk!

Een overzicht van de eerste beredderingsactiviteiten
Als ‘s werelds grootste dienstverlener na calamiteiten weten de specialisten van BELFOR exact wat er van hen verwacht wordt. Voorbeelden van eerste beredderingsmaatregelen zijn o.a.:

 • Afschermen van de delen waar instortingsgevaar bestaat;
 • Het gebied afsluiten voor onbevoegden;
 • Dichtmaken van het pand zoals deuren, ramen en daken;
 • Herstellen of afsluiten van water en stroom;
 • Voorkomen of oplossen van lekkages;
 • Afvoeren van (blus)water, drogen en ventileren;
 • Veiligstellen van gevoelige apparatuur;
 • Afvoeren van verbrande resten van openbare gebieden;
 • Voorkomen van corrosievorming;
 • Vastleggen van het schadebeeld door bijv. foto’s;
 • Informeren van alle betrokken etc.

Wat kan er gebeuren wanneer er niets gebeurt
Wanneer beredderingsactiviteiten uitblijven, kan dat grote nadelige gevolgen hebben. In de regel zal de ontstane schade in rap tempo toenemen. Schadelijke en agressieve stoffen die bij een brand vrijkomen, kunnen corrosievorming veroorzaken, weersinvloeden en het aanwezige vocht kunnen de schade onherstelbaar groot maken. Hoe langer beredderingsmaatregelen uitblijven, hoe langer het herstel in beslag zal gaan nemen. Indien er geen beredderingsmaatregelen worden getroffen kan de schade zelfs de grens van herstel passeren. Dat dit een enorme invloed heeft op de bedrijfsvoering behoeft geen nadere toelichting. Het verlies van marktaandeel en de imagoschade heeft veel bedrijven in grote problemen gebracht. Samen met BELFOR kunt u de materiele schade, de financiële schade, de commerciële schade en de imagoschade tot een minimum beperken. We zijn slechts één telefoontje van u verwijderd.

Eerst stabiliseren, dan saneren
BELFOR helpt u deze desastreuze schadeketen te stoppen en te keren. Na het stabiliseren van de schade zijn wij in staat aansluitend direct de sanerings- en reconditioneringswerkzaamheden ter hand te nemen.

Hierdoor kan uw bedrijfsonderbreking tot een minimum beperkt worden. Door het reconditioneren worden de kosten t.o.v. vervanging niet zelden met ruim 85% gereduceerd terwijl de winst in tijd enorm is.