800-856-3333 24-Hour Emergency Hotline

Schimmelsanering

Er bestaan meer dan 180.000 soorten schimmels ze zijn klein, muf, lelijk en naar voorzichtige schattingen komen ze voor in één op de drie gebouwen in Nederland. Schimmels! Sommige ziet men de meeste echter niet, en dat maakt ze zo verraderlijk.

Hoewel de schadelijke gevolgen van schimmels meer en meer bekend worden is het bij calamiteiten een nog onderbelicht fenomeen. Schimmels vormen in potentie een gevaar voor de gezondheid, zeker daar waar het allergische personen betreft.

Voorbeelden van gezondheidsrisico’s zijn: Allergische reacties, huiduitslag, hoofdpijn, moeheid, misselijkheid, geheugenstoornissen, infecties door mykotoxine, stijging kans op ziektes door aflatoxine, aantasting van het immuunsysteem, verhoogde kans op infecties bij allergische personen enz. enz.

Schimmel expertise
Al jaren is BELFOR actief in het oplossen van problemen die ontstaan door schimmelvorming. Veel problemen ontstaan door het verkeerd of onvoldoende verwijderen van schimmels, onjuiste drogingprocessen, verkeerde ventilatie en onderschatting van het latente gevaar van lekkages.

Meer dan de helft van alle projecten i.g.v. schimmels, waar de hulp van de specialisten van BELFOR is ingeroepen, zijn de oorzaken terug te voeren tot negeren van de eerste tekenen van schimmelvorming, ventilatieproblemen, luchtlekkages in bijvoorbeeld luchtbehandelingsystemen en onvoldoende onderhoud.

De specialisten van BELFOR beschikken over specifieke kennis en ervaring op dit gebied. Zij zijn in staat, op basis van metingen en analyses, u een onderbouwd en uitgebalanceerd advies te geven

Een project betreffende schimmels bestaat uit de volgende componenten:
1. het vaststellen waar- en op welke wijze het vochtprobleem is ontstaan;
2. het identificeren van alle (verborgen) locaties waar schimmelvorming plaats heeft gevonden;
3. het, op basis van onderzoek vaststellen in welke mate schimmelgroei is ontstaan;
4. het stoppen van de schimmelgroei en het verwijderen van de reeds aanwezige schimmels door het inzetten;     van geëigende technieken, producten en middelen.