800-856-3333 24-Hour Emergency Hotline

Sanering van gebouwen

Een gebouw kan op vele manieren vervuild raken. Calamiteiten als brand, water en explosie zijn overduidelijke voorbeelden, maar ook weersinvloeden, omgevingsfactoren en productieprocessen kunnen een gebouw vervuilen.

In het geval van een calamiteit dienen gebouwen volledig gereinigd te worden om eventuele verborgen materiele schade in beeld te brengen, herstelwerkzaamheden mogelijk te maken en natuurlijk een gebouw weer bruikbaar te maken.

In het geval van vervuiling door andere oorzaken dienen gebouwen gereinigd te worden om de werkomstandigheden en het algemene gevoel van welzijn te optimaliseren. Daarnaast zijn uitstraling en veiligheid natuurlijk ook factoren die van belang zijn.

Het reinigen van opstallen omvat o.a.:

  • Analyseren van de schade en/of de vervuiling;
  • Opmaken van een plan van aanpak;
  • Reiniging en reconditionering;
  • Droging, verwarming en ventilatie;
  • Neutraliseren van stank;
  • Bouwkundig herstel;
  • Schilderwerkzaamheden;
  • Documentatie etc.

BELFOR weet hoe …
De mensen achter BELFOR kunnen, met behulp van de modernste technieken, vaststellen welke reinigingsmethoden in welke individuele omstandigheden het best toegepast kunnen worden, waarbij het belang van de klant altijd centraal staat. De door BELFOR toegepaste technieken en producten zijn ontwikkeld in ons eigen laboratorium en technisch centrum. Milieu, verantwoord ondernemerschap, kwaliteit, snelheid en veiligheid zijn een aantal factoren die de basis vormen van onze methoden en producten.

BELFOR weet wanneer …
Wanneer er sprake is van een brand- of waterschade is het niet alleen belangrijk dat de juiste activiteiten worden ondernomen, maar ook de volgorde en de snelheid waarmee deze plaatsvinden. Alleen de juiste activiteiten, in de juiste volgorde op het juiste moment kunnen bedrijfsverstoringen beperken en de kosten minimaliseren. De combinatie capaciteit, expertise en timing maakt BELFOR uniek. Net zo uniek als u dat bent.

BELFOR weet wie …
Om een optimaal verloop van de werkzaamheden te garanderen en de communicatielijnen zo kort mogelijk te maken stelt BELFOR op ieder project een centrale projectleider aan. Deze coördineert alle saneringswerkzaamheden, bewaakt de planning en de gemaakte afspraken en zorgt dat alle partijen (opdrachtgevers, gedupeerden, derden, experts, verzekeringsmaatschappijen enz. enz.) volledig geïnformeerd zijn en blijven. Ook met uw beschadigde gebouw kunt u bouwen op BELFOR.