0900 4321 4321 24/7 alarmnummer

De beredderingsservice van BELFOR

Het meest belangrijke bij elke brand-, water of stormschade is natuurlijk dat er geen slachtoffers zijn te betreuren! Maar hoe staat het met uw huis, de meubels, de elektrische apparatuur, documenten en niet te vergeten alle onvervangbare foto’s?

Na een calamiteit, zoals brand of water neemt de schade meestal snel toe. Maar ook de specialisten van BELFOR zijn er snel bij. Wij zijn slechts één telefoontje van u verwijderd en komen direct ter plaatse om ons persoonlijk te bekommeren om u en uw schade.

Wat gebeurt er wanneer er niets gebeurt?
Wanneer er direct na een schade geen beredderingsmaatregelen worden getroffen is de kans groot dat de schade toeneemt. Corrosievorming, weersinvloeden, stank en vocht. Het zijn allemaal elementen die een negatieve invloed op de schade kunnen hebben. Dat kan duur worden en wanneer zaken van emotionele waarde beschadigd raken is het zelfs onbetaalbaar. Daarom komt BELFOR niet gewoonweg snel ... maar zelfs onmiddellijk!

Het belangrijkste eerst!
Als ‘s werelds grootste dienstverlener na calamiteiten weten de specialisten van BELFOR exact wat er van hen verwacht wordt. Voorbeelden van eerste beredderingsmaatregelen zijn:

 • Afschermen van de delen waar instortingsgevaar bestaat;
 • Het gebied afsluiten voor onbevoegden;
 • Dichtmaken van het pand zoals deuren, ramen en daken;
 • Herstellen of afsluiten van water en stroom;
 • Voorkomen of oplossen van lekkages;
 • Afvoeren van (blus)water, drogen en ventileren;
 • Veiligstellen van elektronische apparatuur;
 • Vastleggen van het schadebeeld door bijv. foto’s;
 • Afvoeren van verbrande resten van openbare gebieden;
 • Voorkomen van corrosievorming;
 • Informeren van alle betrokkenen.

Aansluitend de juiste activiteiten.
BELFOR verbindt know-how met know-when. Ofwel, wij weten niet alleen wat wij moeten doen maar vooral ook wanneer wij het moeten doen. Om de schade te beperken en overlast voor u te minimaliseren. Wij trachten u en de uwen weer zo snel mogelijk terug te brengen in de situatie zoals die was voor de calamiteit. Daarom beperken we ons niet alleen tot de eerste beredderingswerkzaamheden maar kunnen aansluitend alle overige noodzakelijke werkzaamheden uitvoeren. Dit alles wordt in eigen beheer uitgevoerd door ervaren en getrainde medewerk(st)ers. Mensen die professioneel acteren en vooral het menselijk aspect nimmer uit het oog zullen verliezen. Met meer dan 30 jaar ervaring kunt u zeker zijn van een optimale service. Waar dan ook, wanneer dan ook, hoe dan ook.